Objęcie w dniu 1.07.2023 roku, przez Daniela Węgrzyniaka roli v-ce Prezesa Centrum Wdrożeń Informatycznych to ważna, nie tylko formalna zmiana. Jest to kolejny, duży krok w rozwoju firmy dla wszystkich jej interesariuszy: zespołu,...