Strona główna 9 Streamsoft Prestiż 9 Moduły systemu 9 Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją

Poznaj możliwości modułu

 • techniczne przygotowanie produkcji
 • planowanie zakupów materiałów
 • nadrzędne planowanie produkcji w metodologii APICS
 • harmonogramowanie szczegółowe
 • rozliczanie produkcji zaawansowana obsługa zleceń produkcyjnych
 • obsługa procesu kooperacji
 • kontrola jakości
 • integracje z oprogramowaniem CAD/CAM, MES

Techniczne Przygotowanie Produkcji

Określaj rodzaje operacji do wykonania, które potrzebne są do powstania danego produktu. Możesz sporządzać opisy struktur dla poszczególnych produktów i półproduktów, a także gromadzić i przetwarzać wszystkie informacje, które dotyczą technologii produkcji

Technologie produktów

Przyspiesz generowanie zleceń produkcyjnych, dzięki możliwości stworzenia indywidualnego wykazu wszystkich stosowanych technologii na produkcji.

 

Kreator technologii

Sprawnie i przejrzyście buduj i rejestruj technologie. Możesz je łatwo modyfikować z uwzględnieniem wariantów i detali, a także w prosty sposób kopiować.

Import technologii

Możliwość importu technologii oraz rysunków technologicznych na podstawie danych z programów CAD. Automatyczne uzupełnianie danych w kartotekach systemu z plików Excel.

Planowanie zakupów materiałów

Wsparcie działu zaopatrzenia przy planowaniu zakupów materiałów pod produkcję. W module możesz wyliczyć sugestie zakupowe, które uwzględniają zapasy minimalne, minimum zakupowe, a także średnie czasy dostawy. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z funkcji agregacji wywoływanych pozycji kartotek materiałów do zakupu oraz automatycznego generowania dokumentów zamówień do dostawców – na podstawie przygotowanych sugestii zakupowych.

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogram MPS/MRP
(planowanie nadrzędne)

 • Bazuje na trzech źródłach popytu: prognozach, zamówieniach od odbiorców oraz własnych.
 • Posiada możliwość określenia popytu na surowce, a także możliwość zasobów produkcyjnych.
 • Ułatwienie planowania – wspólny widok dla MPS/MPR.

 

Harmonogramowanie szczegółowe (APS)

 • Dostępność zasobów i czas przedstawione w przystępnym rozkładzie operacji produkcyjnych.
 • Graficzne przedstawienie symulacji, w postaci wykresu.
 • Użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian Drag and Drop.

Rozliczenie produkcji

Znaczną rolę odgrywają funkcjonalności, które ułatwiają i przyspieszają zbierania danych z hali produkcyjnej. Umożliwiają one proste raportowanie i rozliczanie, a także zarządzanie procesem produkcji.

Meldunki zwrotne

Możesz otrzymywać komunikaty z hali: jak przebiega realizacja zlecenia? jakie zasoby pobrane, a jekie użyte? jakie operacje zostały już wykonane? jakie braki powstały? Meldunki to także informacja o rzeczywistym czasie ralizacji zlecenia oraz o jego koszcie.

Meldunki „start-stop”

Dzięki korzystaniu z opcji „start-stop” Twoi pracownicy mogą natychmiast informować o rzeczywistym czasie realizacji zleceń, a także o przyczynach przestojów zasobów produkcyjnych. Dzięki szybkiemu dostępowi do takich danych możesz na bieżąco analizować i podejmować decyzje.

Panel meldunkowy

Jak można wyeliminować pomyłki oraz uprościć i przyspieszyć składanie meldunków? Wykorzystaj panele touchscreen. Dzieki nim informacje z hali mogą pojawiać się w systemie w czasie rzeczywistym.

Integracja z CAD/CAM (SigmaNest/Lantek)

Niewątpliwą zaletą integracji systemów jest możliwość dwukierunkowej wymiany danych na najważniejszych poziomach (stany magazynowe, tworzenie zlecenia i jego rozliczenie po zakończeniu procesu cięcia, zapotrzebowanie na detale do nestingu).

Integracja z CAD (projektowanie 3D)

Dzięki integracji zawsze posiadasz aktualne dane konstrukcyjne to niebywałe zalety, np. ekspresowe uruchomienie produkcji, czy skrócenie czasu realizacji projektu. System umożliwia współpracę w szerokim zakresie z programami CAD do projektowania 3D.

Integracje z MES (Golem OEF)

Integracja ERP-MES pozwala na kontrolę produkcji w czasie rzeczywistym. Możemy m.in. sprawdzać status maszyn i efektywność ich wykorzystania, monitorować nieprawidłowości w ich działaniu w obrębie zleceń, które są obecnie realizowane w systemie. Integracja Streamsoft Prestiż z MES odbywa się bezpośrednio na panelu produkcyjnym.

Aplikacja Kierownika Produkcji

W Aplikacji Kierownika Produkcji dostępnej na smartfonach, masz dostęp do najważniejszych informacji z produkcji. Jest to wsparcie w codziennej pracy osób, które zajmują się zarządzaniem od strony informacyjnej, a także kontrolnej. Aplikacja działa w ramach Streamsoft Prestiż ERP mobile.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

Rozwiejemy Twoje wątpliwości odnośnie systemów ERP i naszych usług.
Wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej branży.

Otwartość rozwiązania

Streamsoft Prestiż współpracuje z różnymi urządzeniami zewnętrznymi, które automatyzują wprowadzanie danych, eliminują pomyłki ludzkie. Urządzenia współpracujące z systemem:

 • Panele dotykowe
 • Kolektory danych
 • Tablety, smartfony
 • Skanery kodów kreskowych
 • Drukarki kodów kreskowych
 • Wagi elektroniczne
 • Drukarki fiskalne

Możliwa jest również integracja systemu Streamsoft Prestiż z systemami typu MES, CAD i CAM.