Strona główna 9 Pigułka wiedzy o KSeF w Streamsoft

Pigułka wiedzy o KSeF w Streamsoft

Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanowi centralną platformę rządową, która umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem fakturowania w firmach. W jego zakres wchodzi wystawianie, przesyłanie, pobieranie i archiwizowanie faktur w formie elektronicznej, co przekłada się na pełniejszą analizę działalności firm przez organy administracji skarbowej. Korzystanie z KSeF w systemie Streamsoft przynosi także liczne korzyści, przy uwzględnieniu specyfiki tak zaawansowanego narzędzia.

Co to jest KSeF i kogo dotyczy?

Przystąpienie do KSeF wprowadza konieczność wystawiania faktur w ustrukturyzowanym formacie XML. Zrozumienie, czym jest KSeF jest kluczowe, ponieważ mamy tu do czynienia nie tylko z regulacją dotyczącą formy wystawianych faktur, ale także obslugą kompleksowej platformy, która spełnia wszystkie nowe wymogi związane z fakturowaniem.

W firmach, które korzystają z zaawansowanych systemów ERP, jak Streamsoft, wydaje się niemożliwe wykonywanie procesu fakturowania w innym systemie. W oprogramowaniu Streamsoft możliwe jest wykonywanie wszystkich operacji związanych z obsługą KSeF.

Konieczność korzystania z KSeF obejmuje:

 • aktywnych podatników VAT,
 • przedsiębiorców zwolnionych z VAT,
 • osoby uczestniczące w procedurze OSS i posiadające polski numer NIP.

KSeF – przygotowanie do wdrożenia

Proces uruchomienia obsługi KSeF wymaga dostosowania Twojego obecnego systemu księgowego oraz procedur Twojej firmy do nowych przepisów. Producent oprogramowania Streamsoft zapewnia techniczne podłoże integracji z systemem KSeF.

Pozostałe aspekty, którymi musisz się zająć to:

 • połączenie systemu z KSeF,
 • zmiana sposobu wystawiania faktur oraz dokumentów powiązanych,
 • przeprowadzenie testów,
 • przeszkolenie zespołu.

We wszystkich powyższych możesz liczyć na wsparcie serwisu Centrum Wdrożeń Informatycznych. Sprawdź swoją aktualną umowę serwisową lub podpisz nową.

Obsługa KSeF w systemie Streamsoft

Obecnie w systemie Streamsoft możliwe jest eksportowanie dokumentów do KSeF z modułu handlowo-magazynowego oraz import dokumentów sprzedażowych i zakupowych z modułów handlowo-magazynowego i finansowo-księgowego. W przyszłości możliwość ta zostanie dodana do modułu DMS.

Możliwość wystawiania faktur według procesu KSeF wiąże się z posiadaniem konta na platformie oraz wyznaczenia osoby wystawiającej i nadania jej odpowiednich uprawnień do tych czynności. Ponadto po wystawieniu faktury trzeba będzie wygenerować jego elektroniczną, ustandaryzowaną wersję i wysłać na platformę przy pomocy firmowego systemu ERP.

Wyzwania związane z KSeF?

Przygotowanie do KSeF warto rozpocząć przed jego obowiązkowym wprowadzeniem. Pozwoli to na zniwelowanie ryzyka z wdrożeniem go zbyt późno i poniesienia z tego tytułu kar. To również szansa na podniesienie jakości i obniżenia kosztów wdrożenia.

W przygotowaniach do wdrożenia systemu KSeF musimy wziąć pod uwagę wyzwania, jakie na nas czekają, m.in.:

 • kontrola obecnych procesów i rozwiązań pod kątem wdrożenia KSeF,
 • zidentyfikowanie kontrahentów, dla których KSeF ma być obsługiwany lub nieobsługiwany,
 • uwzględnienie limitowanej puli ilości zapytań przesyłanych do systemu,
 • brak możliwości przesyłania załączników i dodatkowych informacji poprzez KSeF,
 • zmiany w interfejsie.

Kalendarium – od kiedy wchodzi KSeF?

W kontekście wprowadzenia KSeF ważne są trzy kluczowe daty:

 • 01.01.2022 – dobrowolne przyłączenie się do KSeF,
 • 01.07.2024 – obowiązkowe przystąpienie do KSeF dla większości przedsiębiorstw
 • 01.01.2025 – obowiązkowe przystąpienie do KSeF dla podatników zwolnionych podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo. 

Korzyści z prowadzenia KSeF?

Pomimo pozornego braku benefitów wynikających z prowadzenia obowiązkowego KSeF dla przedsiębiorców możemy zaobserwować następujące korzyści:

 • krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku VAT: z 60 do 45 dni,
 • znika konieczność przygotowywania duplikatów faktur,
 • brak obowiązku przechowywania i archiwizowania faktur,
 • szybsze wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych,
 • zminimalizowanie ryzyka zniszczenia lub zgubienia faktury,
 • ustandaryzowana forma zarządzania fakturami,
 • szybsze odbieranie i przetwarzanie faktur.

Wspólnie sprawdźmy przygotowanie Twojej firmy na KSeF. Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń: +48 512 712 888. Tego działania nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

Kontakt w sprawie KSeF

Pomożemy Ci sprawnie: 

 • sprawdzić proces generowania faktur oraz ich powiązanie z innymi danymi w systemie,
 • przejrzeć obieg dokumentów,
 • sprawdzić powiązane procesy i procedury,
 • ustrukturyzować dane,
 • pomóc merytorycznie,
 • wprowadzić potrzebne modyfikacje,
 • przeszkolić Twój zespół.

Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Napisz do nas!