Strona główna 9 Usługi 9 Wdrożenia systemów ERP

Wdrożenia systemów ERP

W Centrum Wdrożeń Informatycznych, specjalizujemy się rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz automatyzacji firm, poprzez wdrożenia nowoczesnych systemów klasy ERP. Wybierając nas jako partnera wdrożeniowego, otrzymujesz nie tylko jeden z oferowanych przez nas systemów, ale przede wszystkim uczestniczysz w procesie wdrożeniowym. 

Dzięki procesowi wdrożeniowemu, masz pewność, że:

 • dobrany system będzie zgodny z Twoimi potrzebami,
 • system będzie otwarty na rozwój Twojej firmy w kolejnych latach,
 • zidentyfikujesz i rozwiążesz obecne problemy,
 • usprawnisz pracę i zautomatyzujesz procesy biznesowe,
 • stworzysz spójne centrum dowodzenia i bazę danych do analizy,
 • zachowasz ciągłość działania i dostępu do danych z poprzedniego systemu,
 • wdrożysz mobilność i samoobsługę pracowniczą,
 • będziesz na bieżąco pod kątem zmian w przepisach,
 • Twój zespół będzie umiał posługiwać się systemem,
 • zyskasz partnera, który pomoże Ci merytorycznie i technicznie. 

enova365 wie, jak pomóc Twojej firmie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Centrum Wdrożeń Informatycznych wie, jak ją dobrze wdrożyć.

Wdrożenie systemu ERP np. enova365, prowadzone jest przez utworzony na potrzeby Twojego projektu zespół wdrożeniowy. W skład zespołu wchodzą osoby z naszej firmy, specjalizujące się w poszczególnych obszarach systemu np. specjaliści ds. kadr i płac, księgowości czy handlu. Wśród nich znajdują się również specjaliści ds. optymalizacji procesów biznesowych, business intelligence oraz programiści, opracowujący niestandardowe rozwiązania. 

Układamy realny i skuteczny harmonogram projektu wdrożeniowego, w którym prace podzielone są na etapy. Część prac wykonywana jest równolegle. Nad przebiegiem wdrożenia czuwa kierownik projektu. 

W skład zespołu wdrożeniowego wchodzą również osoby z Twojej instytucji. Współpraca pomiędzy naszymi zespołami jest kluczowa do skutecznego wdrożenia systemu oraz dotrzymania określonych terminów. Zaangażowanie w projekt wdrożeniowy, to korzyści wyłącznie dla Twojej firmy:

 • szybsze poznanie systemu przez użytkowników,
 • bieżące testowanie i sprawdzanie poprawności działania,
 • praktyczne zapewnienie zgodności z potrzebami,
 • zbudowanie trwałej relacji pomiędzy naszymi zespołami.

Kamienie milowe procesu wdrożeniowego

W zależności od indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań względem wdrożenia, prace mogą być prowadzone w klasycznym modelu kaskadowym lub z wykorzystaniem zwinnych modeli.

Analiza przedwdrożeniowa oraz projekt wdrożenia

Instalacja i parametryzacja systemu

Prace programistyczne i integracyjne

Migracja oraz wprowadzenie danych

Testowanie

Szkolenie i uruchomienie

Powierzając wdrożenie systemu ERP firmie CWI, otrzymujesz gwarancję jakości wykonanych usług, sprawne wykonanie prac oraz opiekę powdrożeniową. W ramach wdrożenia otrzymujesz również szkolenie, dzięki któremu zespół sprawnie zaczyna korzystać z nowych rozwiązań.

Szerokie możliwości konfiguracji dostosują system enova365 do każdego biznesu!

Poznaj zalety elastycznego oprogramowania ERP i skompletuj swój system ze wszystkich dostępnych opcji. Rozwiejemy Twoje wątpliwości odnośnie systemów ERP i naszych usług. Wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej branży.