Kontakt

Centrum Wdrożeń
Informatycznych Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 7D/84, 01-651 Warszawa
NIP: 125-161-76-90

godz. pracy: 8:30 – 16:30

Serwis
tel. 881 702 188 w. 1

Dział handlowy
tel. 512 645 818

Sekretariat
tel. 512 712 888

Dział HR
tel. 533 347 499

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Łukasz Jasiński
e-mail: iod@cwinf.pl