Strona główna 9 Aktualności CWI 9 Daniel Węgrzyniak nowym v-ce Prezesem Centrum Wdrożeń Informatycznych

Daniel Węgrzyniak nowym v-ce Prezesem Centrum Wdrożeń Informatycznych

Objęcie w dniu 1.07.2023 roku, przez Daniela Węgrzyniaka roli v-ce Prezesa Centrum Wdrożeń Informatycznych to ważna, nie tylko formalna zmiana. Jest to kolejny, duży krok w rozwoju firmy dla wszystkich jej interesariuszy: zespołu, kontrahentów, partnerów, dostawców i kolegów z branży. Są wśród nich osoby, które znają CWI od początku, sięgającego 2007 roku, a biorąc pod uwagę wybrane współprace i relacje, można by nawet wrócić do roku 2003.

W wieloletniej historii CWI niezmienne jest związanie firmy i zaufanie wobec oprogramowania enova365, które dzięki swojej elastyczności, budowie modułowej oraz otwartości na rozwój i integracje, pozwala wypełniać misję firmy dotyczącą rozwiązywania realnych problemów biznesowych klientów, przy pomocy informatyzacji i automatyzacji.

Jako doświadczony manager oraz specjalista z sukcesami w branży IT, Daniel Węgrzyniak w pełni podpisuje się pod misją CWI, w którym od około roku pełnił rolę dyrektora zarządzającego. Branżę informatyczną oraz zagadnienia związane z wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania są jego pasją, a wybór managerskiej ścieżki rozwoju, pozwolił mu dzielić się tą pasją z innymi. W CWI ma również możliwość rozwijać się w środowisku spójnym z jego własnymi wartościami. Prywatnie jest osobą dość skromną, interesuje się klasyczną motoryzacją, a wśród niej szczególnie motocyklami. Możecie kojarzyć go również z wędkarstwem, ponoć coś kiedyś złowił…

Do CWI, zgłaszają się wymagające firmy o różnym profilu, banki oraz instytucje publiczne, nastawione na rozwój i prawie za każdym razem, borykające się z problemami, których jedyne rozwiązanie chcą powierzyć partnerowi, w którym ramię w ramię stoją analityczne myślenie, doświadczenie biznesowe, wiedza merytoryczna oraz technologia i specjalizacja w narzędziu, jakim jest system np. enova365. W przebiegu współpracy z CWI odnajdują natomiast wysoką kulturę i etykę pracy, komunikatywność i stabilność zespołu, szczególnie ważną przy wieloletnich projektach oraz doskonałą organizację działu serwisu, zapewniającą dostęp do specjalistów, wiedzy i pomocy technicznej oraz umożliwiającą reagowanie w nagłych sytuacjach i zachowanie ciągłości działania.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i prawnym, w ostatnim roku, Daniel Węgrzyniak, skupił swoje działania wokół rozwijania wymienionych wcześniej obszarów, które określa jako mocne strony Centrum Wdrożeń Informatycznych. Dzięki usprawnieniom i poprawkom w procesach wewnętrznych, przyczynił się do umocnienia możliwości CWI w świadomości klientów, wytyczył śmiałe plany wobec współpracy z producentem systemu enova365 oraz pozyskał nowe kompetencje do zespołu CWI.

Dzięki wspólnej pracy, CWI nie przestaje się rozwijać, a jego nowy v-ce Prezes z optymizmem patrzy w przyszłość. Żyjemy w czasie, w którym sami musimy sprostać wielowymiarowym zmianom i przygotować do nich naszych klientów. Największa dynamika zmian dotyczy obszarów kadr i płac, finansów i księgowości oraz handlu i wynika z ciągle aktualizowanych przepisów. Zaliczamy do nich zmiany w płacy minimalnej, w kodeksie pracy, we wzorach dokumentów i deklaracji, w limitach płatności gotówkowej, nowelizacje związane z Polskim Ładem czy wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur. Wsparcie bieżącej działalności firmy i jej sprawozdawczości, to jednak tylko jedno z zadań systemów klasy ERP. Kierujemy firmy ku rozwojowi, ku lepszemu wykorzystaniu danych i automatyzacji procesów. Jesteśmy ośrodkiem nowoczesności. Nadążamy za sztuczną inteligencją, tworzymy rozwiązania z samoobsługi dostępne na wielu płaszczyznach oraz sprawiamy, że życie managerów i ich zespołów jest bardziej efektywne, pozbawione monotonii i w efekcie przyjemniejsze.

To samo dotyczy również nas. Jako organizacja jesteśmy otwarci na zmiany. Wierzymy, że tylko dzięki nim, poznanym na własnej skórze, będziemy mogli właściwie doradzać naszym klientom. Szczególnie ważnym dla nas obszarem, jest przyszłość kadry pracowniczej, w tym edukacja i rozwój specjalistów wśród wchodzących na rynek pracy pokoleń. Wypracowujemy nowoczesny model współpracy, w którym łączymy możliwość zdobywania potrzebnych umiejętności wraz z oczekiwaną przez rynek możliwością pracy na własnych zasadach, w które się wsłuchujemy.

Mamy nadzieję, że najbliższy czas pod okiem zaktualizowanego zarządu, przyniesie zespołowi Centrum Wdrożeń Informatycznych dużo możliwości i sukcesów. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które chcą być przygotowane na zmiany i umocnić swoją pozycję na rynku w nadchodzących latach. Zapraszamy też wszelkie osoby, które swoimi kompetencjami mogą zasilić nasz zespół i przyczynić się do wzmacniania liderów rynków. Pamiętajcie – z nami można więcej.