Jeśli nie znalazłeś oferty pracy dla siebie, ale chciałbyś
z nami pracować, skontaktuj się wypełniając formularz poniżej

Klauzula infromacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7D/84 01-651 Warszawa, zwana dalej CWI.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub ewentualnego zatrudnienia w CWI. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez czynność przesłania danych za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy. Podanie danych jest niezbędne do realizacji powyższego celu przetwarzania.

CWI może przekazywać dane do Spółki Centrum Wdrożeń Informatycznych – Poznań Sp. z o.o.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż przez 1 rok

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński, e-mail: iod@cwinf.pl

Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7D/84 01-651 Warszawa