Dzięki wiedzy i zaangażowaniu całego zespołu Centrum Wdrożeń Informatycznych w wykonane prace związane z wdrożeniem systemu enova365 dla Muzeum Narodowego wykonanie usługi przebiegło profesjonalnie i terminowo. Obecnie współpracujemy w zakresie usług serwisowych.