Cały charakter współpracy z Centrum Wdrożeń Informatycznych nacechowany jest sprawnym reagowaniem na nasze prośby i zgłoszenia, skutkiem czego było skuteczne wdrożenie systemu enova365 oraz dostarczenie niezbędnej do codziennej pracy wiedzy dla kadry kierowniczej naszej firmy.