Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2401.3.7

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.3.7

22.03.2024r. opublikowano nową wersję enova365 o numerze 2401.3.7.

W wersji dodano nowości funkcjonalne w następujących modułach: Kadry Płace, Księgowość, Handel i CRM.

Przypomnienie!! Od wersji 2404 (planowana data wydania: 22.04.2024r.) system enova365 udostępniany będzie tylko w oparciu o nową technologię Microsoft.NET6.

Najważniejsze zmiany:

Moduł Kadry Płace

  • Umowa o pracę: Dodana została możliwość wyświetlenia i eksportu do arkusza excel w formacie tekstowym w postaci jednej kolumny informacji o wymiarze etatu.
  • Właściciel: Poprawione zostało wyliczanie podstawy składki zdrowotnej, w odniesieniu do zmiany formy opodatkowania właściciela na podatek naliczany według skali lub na podatek liniowy.
  • Właściciel: Poprawione zostało wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właścicieli.

Moduł Księgowość

  • Deklaracja CIT: Zmieniona została dostępność funkcji generowania deklaracji CIT-8ST w zależności od dostępnego obszaru funkcjonowania.
  • Grupy VAT: Poprawiony został błąd, który w niektórych sytuacjach uniemożliwiał wygenerowanie scentralizowanej deklaracji VAT-UE w konfiguracji Grupy VAT.

Moduł CRM

  • Korespondencja masowa: Poprawione zostało wyświetlanie nazwy Instytucji finansowych PPK, Urzędów skarbowych, Urzędów celnych, Banków podczas dodawania ich do Korespondencji seryjnej.

Moduł Handel

  • Umowy cykliczne: W Opcjach zakładki Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodany został parametr Edycja stanu początkowego elementu rozliczeniowego na pozycji umowy dostawy.
  • Umowy cykliczne: W Opcjach zakładki Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodany został parametr Edycja stanu bieżącego elementu rozliczeniowego na pozycjach umowy dostawy z tym samym urządzeniem/licznikiem i z taką samą jednostką.
  • Deklaracja Intrastat: Zaktualizowane zostało generowanie IdKontrahenta w deklaracji Intrastat Wywóz.

Szczegóły dostępne są w ulotce.