Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2401.2.6

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.2.6

01.03.2024 r. opublikowano nową wersję enova365 o numerze 2401.2.6

Najważniejsze zmiany dotyczą modułów takich jak: Handel, Kadry Płace i Księgowość. Aktualizacja wynika m.in. ze zmian w przepisach prawa w roku 2024.

Dodatkowo, od kolejnej wersji 2404, planowanej na dzień 22.04.2024, system enova365 udostępniany będzie wyłącznie w oparciu o nową technologię – Microsoft . NET6.

Skontaktuj się z nami w celu prawidłowej instalacji wersji enova365.

Najważniejsze zmiany:

Moduł Handel

 • KSeF: Na wydrukach faktur dodana została możliwość umieszczania kodu QR, który umożliwia weryfikację faktury w KSeF. Widoczność kodu QR i numeru KSeF na wydruku dokumentu można włączyć za pomocą parametru „Drukuj numer oraz kod QR KSeF”, który dostępny jest w zakładce Wydruki w oknie definicji dokumentu.

Moduł Kadry i Płace

 • Deklaracje PIT: Możliwe jest wykazywanie na deklaracji PIT-11(29) przychodów sędziów i sędziów w stanie spoczynku.
 • Nieobecności: Dodana została sekcja „Nieobecność” razem z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który w nowych bazach domyślnie ustawiony będzie na „Tak”. Umożliwione zostało również ustawienie czy nieobecność „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)” będzie można wprowadzić tylko w pełnych godzinach czy też w minutach.
  Umożliwiona została rezygnacja ze świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Import z PUE: Umożliwiony został automatyczny import z PUE nieobecności dla pracownika w przypadku zrezygnowania ze świadczenia rehabilitacyjnego, a także umożliwiony został import zasiłku opiekuńczego z PUE z wykorzystaniem parametru „Importuj automatycznie opiekę ZUS na nieobecność” w systemach z wieloodziałowością.
 • Weryfikatory czau pracy: Dodany został nowy parametr „Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść”. Dzięki niemu czas wejścia i wyjścia zostanie wygładzony zgodnie z planowanym zakończeniem pracy.
 • Wskaźniki: Zaktualizowane zostały wskaźniki, które obowiązują od 1.03.2024r. oraz zaktualizowany został „Współczynnik waloryzacji zasiłków”, który od 1.04.2024 przyjmuje wartość 107,6%.

Moduł Księgowość

 • Deklaracja CIT-8: Zaktualizowana została struktura e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(33).
 • Deklaracja CIT-8E: Zaktualizowana została struktura e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(3) i CIT-8E(4).
 • Deklaracje PIT: Zaktualizowany został limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 11 600zł z datą aktualności od 1.01.2024r.
 • Grupy VAT: Przygotowane zostały mechanizmy, które umożliwiają przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w konfiguracji pracy na wielu bazach.
 • Deklaracje VAT: W mechanizmie naliczania deklaracji VAT-7 udostępnione zostały nowe symbole formularza: JPKV7M dla rozliczeń miesięcznych i JPKV7K dla rozliczeń kwartalnych. Symbole formularza wykorzystuje się w tytule płatności podatkowej generowanej do deklaracji VAT-7.
 • Jednostki budżetowe: Dodana została nowa funkcjonalność, która pozwala na naliczanie not odsetkowych według stopy podatkowej dla należności rozliczonych częściowo. Dotychczas w systemie można było naliczyć noty odsetkowe jedynie dla należności podatkowych rozliczonych w całości.

Moduł Projekty i Budżetowanie

 • Budżetowanie: Dodana została możliwość wpisywania komentarzy (uwag) do każdej pozycji dla edytowanej kwoty na liście ze szczegółami wersji planów.

Moduł Pulpit Pracownika

 • Czas pracy i nieobecności: Dodane zostało nowe zestawienie „Grafik nieobecności”, w którym pracownik może sprawdzić zaplanowane nieobecności swojego zespołu. Zestawienie uwzględnia pracowników przypiętych do tego samego elementu struktury i przełożonego.

Szczegóły dostępne w ulotce.