Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2401.1.2 oraz 2401.1.2-net

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.1.2 oraz 2401.1.2-net

W dniu 26.01.2024 zostały opublikowane wersje enova365 oznaczone numerami 2401.1.2 oraz 2401.1.2-net.

W aktualizacji zostały udostępnione zmiany, które mają bezpośredni związek ze zmianami w przepisach prawa w 2024 roku. Zmiany dotyczą głównie modułów Handel, Kadry i Płace oraz Księgowość.

Najważniejsze zmiany:

Moduł Handel:

  • KSeF: zostały dodane nowe kolumny: Kwota netto, Kwota brutto, Sposób zapłaty oraz Termin płatności na liście pobranych plików KSeF. 
  • KSeF: dodana została możliwość uruchomienia wizualizacji plików KSeF na dokumentach ewidencji oraz na dokumentach handlowych. 

Moduł Kadry Płace:

  • Deklaracje ZUS: Umożliwione zostało generowanie deklaracji ZUS Z-3 i ZUS Z-3a, które pozwalają na przekazywanie do ZUS informacji, które niezbędne są pracownikowi do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego i świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Deklaracje ZUS: Dostosowana została deklaracja ZUS IWA, która umożliwia wskazywanie pracowników przejętych na mocy art. 23’KP.

Moduł Księgowość:

  • Deklaracja CIT-8: Zaktualizowane zostały formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 33 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 19, CIT-8/BR do wersji 10, CIT/8S do wersji 6, CIT/8SP do wersji 6, CIT/D do wersji 8, CIT/IP do wersji 5 oraz CIT/KW do wersji 4. Przygotowane zostały także formularze dla nowych załączników: CIT/F w wersji 1 oraz CIT/M w wersji 2. 
  • Deklaracja CIT-8E: Zaktualizowany został formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji (4).
  • Deklaracja CIT-8ST: Ze względu na publikację w dn. 5.01.2024 w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji CIT-8ST(1), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8ST(1).
  • Deklaracja CIT-RB: Zaktualizowany został formularz wydruk oraz schemat e-Deklaracji dla deklaracji CIT-RB do wersji 2.  
  • Deklaracje PIT: Dostosowany został formularz Zaliczka PIT skala do aktualnych zasad opodatkowania najmu prywatnego. 
  • Deklaracje VAT: Zgodnie z Ustawą z dnia 26.05.2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059), czyli Pakietem SLIM VAT 3, z dniem 01.07.2023 weszły w życie przepisy, które mają wpływ na korektę roczną VAT w przypadku sprzedaży mieszanej, sporządzaną za 2023 rok.  

Szczegóły dostępne w ulotkach: