Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2401.0.0 oraz 2401.0.0-net

Nowa wersja enova365 z numerem 2401.0.0 oraz 2401.0.0-net

W dniu 04.01.2024 zostały opublikowane wersje enova365 oznaczone numerami 2401.0.0 oraz 2401.0.0-net.

Ta wersja dotyczy Klientów, którzy posiadają moduł Kadry i Płace oraz działają jako zakłady pracy chronionej lub zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Najważniejsze zmiany:

Moduł Kadry Płace:

  • Dostosowany został okres ważności orzeczeń wydanych przez PFRONdo ustawy z dn. 19.12.2023r. dotyczącej szczególnych rozwiązań służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, któa obowiązuje od 30.12.2023r. Według ustawy orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji kosumetów, lub którego okres ważności upłynął po dniu 5.08.2023r. i przed dniem 30.09.2024r., zachowuje ważność do dnia 30.09.2024r., jedniak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub niwe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Szczegóły dostępne w ulotce.