Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2310.1.1 oraz 2310.1.1-net

Nowa wersja enova365 z numerem 2310.1.1 oraz 2310.1.1-net

W dniu 03.11.2023 zostały opublikowane wersje enova365 oznaczona numerami 2310.1.1 oraz 2310.1.1-net.

W wersji zawarto nowości rozwojowe i poprawki błędów.

Najważniejsze zmiany:

Moduł Business Intelligence

 • rozbudowa domeny BI_m_Zapisy na kontach_wszystkie
 • Nowe raporty dotyczące liczby zadań oraz średniej liczby dni zaległych zadań w różnych ujęciach

Moduł CRM

 • możliwość podglądu informacji o przesłanych deklaracjach PIT
 • możliwość wysyłania SMS za pomocą bramki MultiInfo

Moduł DMS

 • nowy rejestr dokumentów podstawowych Przychodzące KSeF
 • Nowa metoda przekazania dla dokumentów podstawowych: KSeF

Moduł Handel

 • nowa operacja – „Pobierz UPO” – umożliwia pobranie i zapisanie dokumentu wysłanego do systemu KSeF
 • możliwość połączenia z platformą KSeF przedprodukcyjną
 • obsługa terminali, dla których płatność realizuje Bank PEKAO S.A.

Moduł Księgowość

 • nowy parametr „Podmioty finalne” dla naliczania automatycznej korekty z tytułu złych długów VAT
 • mechanizm naliczania zaliczek kwartalnych dla podatku PIT

Moduł Workflow

 • ujednolicenie wyglądu i zachowania zakładki Obsługa procesu na formularzu zadania i Wybór kolejnego kroku w kreatorze
 • Przycisk szybkiego dostępu – nowa funkcjonalność

Moduł Flota

 • możliwość rejestrowania informacji o przeglądach technicznych pojazdu
 • na formularzu rezerwacja pojazdu dodane zostały pola „Poziom paliwa” i „Uwagi”

Moduł Projekty i Budżetowanie

 • dodatkowe możliwości w budżetowaniu, trzy nowe zakładki: Definicje wersji planów, Perspektywy realizacji oraz Kategorie budżetowe OA

Moduł Kadry i Płace

 • w nawiązaniu do zmiany komentarza ZUS do ustawy dotyczącej świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa – dostosowane zostały zasady wynagrodzenia z umowy zlecenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • definicja elementu wynagrodzenia „Wynagr. Turnus rehabilitacyjny”, który podlega pod rodzaj: „Nieobecność”
 • możliwość wykazania urlopu bezpłatnego na ćwiczenia wojskowe na dokumentach dodatkowych.

Ulotka enova365 ze szczegółowym opisem.