Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.2

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.2

W dniu 31.07.2023r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2306.0.2.

W wersji udostępniono nowości funkcjonalne w modułach Business Intelligence, Handel, Flota oraz Kadry Płace.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.0.2:

W module Handel:

  • KSeF Na formularzu importu dokumentów z KSeF dodana została kolumna „Rodzaj dokumentu”, informująca o typie dokumentów.
  • KSeF Dodana została identyfikacja nazwy kontrahenta dla jednoosobowych działalności w importowanych fakturach z KSeF.

W module Flota:

  • Dodana została obsługa parkingów i miejsc postojowych. Dodana została lista Parkingi. Zawiera ona wykaz parkingów oraz przypisanych do nich miejsc postojowych. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie parkingów z przypisaną lokalizacją oraz tworzenie przypisanych do nich miejsc postojowych.

W module Kadry Płace

  • Deklaracje ZUS Umożliwione zostało podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.
  • Deklaracja PFRON Obsługa wyliczania dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.