Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.0

Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.0

W dniu 04.07.2023 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2306.0.0.

W wersji udostępniono nowości funkcjonalne w obszarach enova365 Księgowość, Kadry Płace, Handel i magazyn, Workflow, CRM i Sprzedaż oraz Business Intelligence.

W wersji 2306.0.0 udostępnione również zostały dwie nowości:

Moduł Flota – umożliwia ewidencjonowanie informacji na temat posiadanych pojazdów oraz pełną opiekę nad powierzoną flotą. W połączeniu z modułem Księgowość (Ewidencja pojazdów) pozwala na szybkie rozliczenie przejazdów oraz wykonanych tras. Dzięki integracji z Handlem umożliwia wystawienia dokumentów i rozliczania ich. Funkcjonalności modułu obejmują: ewidencjonowanie pojazdów, ich rezerwację, ewidencjonowanie zdarzeń związanych z użytkowaniem samochodu, rejestrowanie ubezpieczeń, szkód oraz mandatów.

Integracja z Platformą Baselinker

W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.0.0:

W module Księgowość:

 • Plan Kont
  Dla kont księgowych dodane zostały pola z informacjami o koncie syntetycznym.
 • Praca na wielu bazach
  Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście „Analizy baz danych” dodana została informacja o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogicznej zmiany dokonano także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadzona została możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy.
 • Dokumenty RMK
  Umożliwione zostało zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm.
 • Ewidencja pojazdów
  Rozszerzone zostało działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny).
 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
  Udostępnione zostały mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego.

W module Kadry Płace:

 • Deklaracje ZUS
  Umożliwione zostało podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.
 • Umowa cywilnoprawna
  W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa” dodany został parametr: „Kalendarz indywidualny”.
 • Deklaracja PFRON
  Obsługiwane jest wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.

W module Business Intelligence:

 • Merytoryczne – obszar handel, wprowadzone zostały nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników.