Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2304.3.5

Nowa wersja enova365 z numerem 2304.3.5

Nowa wersja enova365 z numerem 2304.3.5

W dniu 16.06.2023 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2304.3.5.

W wersji udostępniono zmiany w przepisach obowiązujące na na rok 2023 w obszarach Handel/Finanse i Księgowość oraz Kadry Płace związane z pracą zdalną:

Najważniejsze zmiany w modułach w wersji 2304.3.5:

W modułach Finanse Księgowość oraz Handel:

 • Przygotowana została możliwość generowanie pliku JPK_GV dla Grup VAT, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

W module Kadry Płace:

 • W Panelu użytkownika w Pulpicie pracownika zmieniony został widżet „Limity nieobecności” na „Limity”. Do sekcji dodane zostały nowe informacje: Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Urlop opiekuńczy (niepłatny art 173.1 kp)  - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Praca zdalna okazjonalna – limit widoczny po ustawieniu w kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna parametru Model pracy na: Praca zdalna lub Praca hybrydowa
 • Dodany został nowy wydruk „Limit pracy zdalnej okazjonalnej”.
 • Dodana została możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie pracy zdalnej okazjonalnej.
 • Dodane zostały dodatkowe typy limitu pracy zdalnej: kwartalny, półroczny.
 • W Pulpitach HR dodana została nowa lista „Lokalizacje pracy zdalnej”, która dostępna jest w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika.
 • Dodana został nowa lista „Praca zdalna – lokalizacje”. Lista zawiera zgłoszone miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wraz z okresem obowiązywania.