Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2304.1.1

Nowa wersja enova365 z numerem 2304.1.1

W dniu 16.05.2023 r. opublikowana została wersja rozwojowa enova365, oznaczona numerem 2304.1.1.
W ramach wersji udostępniamy między innymi zmiany:

W module Księgowość:

  • Deklaracja VAT-7 W związku z czasowym (w okresie od 1 kwietnia 2023 do 28 lutego 2025 r.) przywróceniem odwrotnego obciążenia dla giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych udostępnione zostały mechanizmy pozwalające na rozliczenie takich transakcji w deklaracji VAT-7(22) oraz w pliku JPK_V7.
  • Schematy księgowe Poprawiony został błąd działania schematów księgowych występujący w wersji 2304.0.0. Błąd występował, jeżeli schemat był zapisany w trybie zaawansowanym i poszczególne elementy warunków poprzedzone były enterem czyli drugi i kolejne elementy warunku zaczynały się od nowej linii. W takim przypadku po konwersji bazy do wersji 2304.0.0 kasowały się drugi i kolejne elementy warunku i schemat działał niepoprawnie. Po poprawkach błąd nie występuje.

W module Kadry i Płace:

  • Praca zdalna W kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy dodana została możliwość wyświetlenia lokalizacji pracy zdalnej oraz znacznika praca zdalna z wniosku dla strefy czasu pracy. Pole to będzie automatycznie wypełnione lokalizacją uzupełnioną na wniosku o pracę zdalną. Dodana została również możliwość wyświetlenia podsumowania przepracowanych godzin i dni pracy zdalnej oraz pracy zdalnej okazjonalnej.

W module Pulpity HR:

  • e-wnioski Dodany został nowy wniosek „e-ubezpieczenie członka rodziny – wyrejestrowanie”. Wniosek oparty jest o obieg dokumentów Pracownik – Operator kadrowy. Pracownik na wniosku wybiera z listy członka rodziny, którego zgłosił wcześniej do ubezpieczenia i wskazuje datę, końca tego ubezpieczenia. Operator kadrowy na etapie akceptacji wniosku wskazuje deklaracje KEDU, do której należy dołączyć wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia członka rodziny. Po zmianie stanu wniosku na „Zrealizowany” w kartotece członka rodziny pracownika w zakładce Ubezpieczenie dodana zostanie data końca ubezpieczenia.