Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2212.4.12

Nowa wersja enova365 z numerem 2212.4.12

W dniu 17.03.2023r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2212.4.12.

W wersji udostępniono zmiany w modułach Kadry Płace, Księgowość i Praca Hybrydowa oraz Pulpitach: HR i Kierownika.

Najważniejsze zmiany w wersji 2212.4.12:

W module Kadry Płace:

 • KZP, ZFM Dostosowane zostało nazewnictwo kas zapomogowo-pożyczkowych do obowiązujących przepisów. W tym celu zmienione został skrót PKZP na KZP w wielu miejscach w systemie.
 • KZP, ZFM Zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiona została synchronizacja elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa).
 • KZP, ZFM Umożliwiona została synchronizacja elementów związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazami.
 • Praca Zdalna Dodane zostały dwa nowe elementy wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną” oraz „Ryczałt za pracę zdalną”, które należą do rodzaju „Dodatek”.
 • Wydruki Dostosowane i zaktualizowane zostały wydruki związane z KZP i ZFM, Podstawą zasiłku, Badaniami lekarskimi, GUS-em, Oświadczeniem – PIT-3, PPK.

W module Księgowość:

 • Deklaracje Zaktualizowane zostały formularze, wydruki, schematy lub struktury XML Deklaracji CIT, CIT8, CIT-8E, PIT, VAT, VAT-7, VAT-9M.
 • Ewidencja dokumentów Wprowadzone zostały mechanizmy umożliwiające księgową obsługę kas zapomogowo – pożyczkowych (KZP) zgodnie z przepisami, które wchodzą w życie 11 kwietnia 2023.
 • Ewidencja dokumentów Dostosowane zostało wyliczanie procedury VAT TP do okresu obowiązywania powiązania. Aktualnie procedura VAT TP wyliczy się, jeżeli data operacji (dostawy) zawiera się w okresie obowiązywania powiązania.
 • Praca na wielu bazach Przygotowane zostały mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy – przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy.

W module Praca Hybrydowa

 • Praca hybrydowa Zostały wprowadzone zmiany dotyczące wyboru miejsca pracy w funkcjonalności rejestracji czasu pracy.

W module Pulpity HR:

 • e-wnioski Dodany został nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”.

W module Pulpit Kierownika

 • Zestawienia Czasu Pracy Dodane zostały nowe definicje zestawień: „Czas pracy – edycja”, która prezentuje kalendarz „Czas pracy” pracownika oraz „Plan pracy – edycja”, która prezentuje kalendarz „Norma czasu pracy” pracownika.