enova 365 – Procesy, system workflow

enova365 wie, jak pomóc Twojej firmie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Centrum Wdrożeń Informatycznych wie, jak ją dobrze wdrożyć.

Przejrzysty system Workflow

Workflow w enova365 został zaprojektowany tak, aby każdy mógł go obsłużyć – bez względu na stanowisko. Panel Workflow usprawni współpracę i przepływ informacji w Twojej firmie.

Intuicyjny system Workflow

Każdy użytkownik systemu enova365 otrzymuje powiadomienia i podpowiedzi z obszaru Workflow już od momentu jego uruchomienia. Do podglądu szczegółowych informacji służy wygodna w nawigacji Lista zadań operatora. Z tego poziomu możesz również wykonać zadanie i oznaczyć je jako zakończone.

Automatyczny

System Workflow enova365 umożliwia wprowadzenie automatycznych zadań. Takie rozwiązanie przyda się w przypadku czynności wykonywanych cyklicznie. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, ponieważ system sam zrealizuje zdefiniowane zadanie. Dodatkowo przypomni o rozpoczęciu procesu zgodnie z harmonogramem.

Mobilny

Podobnie jak cały system enova365, moduł Workflow jest dostępny na większości urządzeń mobilnych. Dzięki temu możesz kontrolować procesy zachodzące w Twojej firmie, nawet gdy nie ma Cię w biurze.

Poznaj możliwości Workflow – oprogramowania
pomocnego w organizacji pracy firmy

Workflow – oprogramowanie enova365

System enova365 wyróżnia to, że moduł Workflow jest jego integralną częścią. Dzięki temu możesz korzystać z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje Twoją pracę. Część działań dotyczących innych modułów wykonasz również bezpośrednio w panelu Workflow. Automatyczne zarządzanie systemem obiegu dokumentów pozwoli Ci zaoszczędzić czas oraz zwiększyć efektywność pracy.

 • System Workflow ułatwia organizację pracy firmy dzięki automatycznym powiadomieniom oraz możliwości wprowadzenia powiadomień mailowych. Po uruchomieniu systemu w panelu użytkownika pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań do wykonania wraz z terminem ważności. Dzięki temu wiesz, co i kiedy musisz zrobić. Dodatkowo system generuje powiadomienia o dodaniu nowego zadania dla danego użytkownika.
 • Kiedy wybierzesz zadanie z listy powiadomień, na ekranie pojawi się formularz kreatora. Znajdziesz w nim zestaw kroków do uzupełnienia. Po wykonaniu każdego kroku oznaczasz go jako zakończony. Dzięki temu wiesz, na jakim etapie realizacji znajduje się wybrany proces.
 • Zadanie zostanie oznaczone jako zrealizowane, gdy zakończysz pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.
 • System Workflow umożliwi Ci zdefiniowanie warunków, jakie muszą być wykonane, aby zadanie zostało oznaczone jako zrealizowane. Może to być na przykład wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu.
 • Edytor Procesu, w jaki został wyposażony system Workflow, daje Ci możliwość zainicjowania dowolnego procesu z poziomu listy. Następnie możesz obserwować postępy w jego realizacji.

Przepływ i ewidencja dokumentów

W obszarze Workflow enova365 znajdziesz również system zarządzania dokumentami w firmie. DMS (Document Management System) to zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym. Dzięki nim zadbasz o odpowiednią organizację i uporządkowanie najważniejszych dla Twojej firmy informacji. Wszystkie dokumenty będą znajdowały się w jednym miejscu, co usprawni elektroniczny obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.

System DMS w obszarze Workflow wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie dokumentów do systemu. Dzięki temu usprawnisz elektroniczny obieg dokumentów w firmie.

Harmonogram zadań

System Workflow enova365 usprawnia przepływ pracy w firmie. Jednym z narzędzi wchodzących w skład tego obszaru jest również program do harmonogramów. Dzięki niemu możesz zainicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Od Ciebie zależy, w jaki sposób skonfigurujesz narzędzie. Jeżeli zrobisz to dobrze, system enova365 dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Narzędzie Harmonogram Zadań w obszarze Workflow ułatwi Ci odzyskanie należności od dłużnika. System sprawdza bazę faktur i wybiera z nich te, których termin płatności już upłynął. Następnie wysyła do dłużnika automatyczne powiadomienie w formie wiadomości e-mail.
 • Jedno z rozwiązań w Harmonogramie Zadań zapewni Ci automatyczną aktualizację kursów walut podawanych przez NBP. Import odbywa się o wskazanej przez Ciebie godzinie.
 • Harmonogram Zadań w obszarze Workflow umożliwia wysyłanie automatycznych przypomnień o nadchodzącym zadaniu. Mają one formę SMS-a lub wiadomości e-mail. Powiadomienie może zostać wysłane na przykład do dyrektora i dotyczyć akceptacji kosztów.
 • Program do harmonogramów wygeneruje również specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta. Warto zaznaczyć, że Harmonogram Zadań udostępnia oprócz tego szereg innych funkcji.

Edycja procesów i zastępstwa

System Workflow zagwarantuje Ci, że wyznaczone zadania trafią do odpowiednich osób. Jest to szczególnie istotne w trakcie okresów urlopowych czy w przypadku dużej rotacji pracowników. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych zgłoszonych form nieobecności..

 • Workflow umożliwi Ci śledzenie kolejnych kroków przetwarzania dokumentów – na każdym etapie procesu.
 • Mobilna wersja systemu Workflow umożliwi Ci kontrolę organizacji pracy firmy niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujesz. Działania można monitorować przez Internet. Dzięki temu zawsze wiesz, czy udało się znaleźć zastępstwo i czy proces pracy nie został wstrzymany.

Na czym polega elektroniczny obieg dokumentów?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z posiadaniem obszernej dokumentacji administracyjnej, finansowej czy pracowniczej. To tylko kilka przykładów, bo do każdej firmy trafia o wiele więcej pism. Część z nich musisz przechowywać, aby móc je okazać podczas kontroli.

Z tego powodu warto zadbać o ich odpowiednią organizację i archiwizację. Elektroniczny obieg dokumentów ułatwi Ci to zadanie. Odpowiednie uporządkowanie, udostępnianie i archiwizowanie będzie prostsze, jeżeli wszystkie dokumenty będą miały formę elektroniczną.

DMS - system, który pomoże w zarządzaniu dokumentacją

System DMS (Document Management System) to jeden z modułów wchodzących w skład obszaru enova365 Workflow. Program enova365 został wyposażony w zestaw narzędzi odpowiedzialnych za uproszczenie przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. System DMS w enova365 ułatwi Ci również wprowadzanie do systemu danych ze źródeł zewnętrznych. Następnie wygeneruje listę dokumentów, którą możesz przeszukiwać i analizować. Otrzymasz listę spraw zgodną z zasadami bezdziennikowego czy też mieszanego systemu kancelaryjnego. Jakie jeszcze korzyści przyniesie Ci DMS? System zarządzania dokumentami w enova365 udostępnia także oprogramowanie OCR. Jest to mechanizm rozpoznawania znaków oraz całych tekstów, który ułatwi wprowadzanie danych prosto z plików graficznych lub PDF. System zarządzania dokumentami w enova365 jest wspierany przez obszar Workflow.

Co będzie potrzebne do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją?

Elektroniczny obieg dokumentów polega na wprowadzeniu w firmie specjalnego systemu informatycznego do obsługi dokumentów mających wersję elektroniczną. Takie rozwiązanie sprawdzi się doskonale zarówno w przypadku małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że przed wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów powinieneś określić schemat procesu oraz to, w jaki sposób ma on wyglądać w Twojej firmie.

Za pomocą elektronicznego systemu obiegu dokumentów możesz zarządzać dostępami do plików i decydować o tym, kto będzie miał wgląd do konkretnych informacji. Dodatkowo elektroniczny obieg dokumentów umożliwia automatyzację procesu archiwizacji, przeszukiwania i udostępniania danych. Dzięki cyfrowej formie dokumentów ograniczasz ryzyko zniszczenia i utraty ważnych informacji.

Jak wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów w firmie?

Jeżeli decydujesz się na elektroniczny obieg dokumentów, powinieneś zadbać o odpowiedni program usprawniający organizację tego procesu. Idealnym rozwiązaniem, które możesz dopasować do swoich potrzeb, jest system DMS enova365. Dzięki niemu ułatwisz sobie i pracownikom zarządzanie dokumentami w firmie. Warto pamiętać, że w każdej chwili możesz uzupełnić aktywny już system enova365 o moduł DMS..

W harmonogramie wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów powinieneś uwzględnić również czas na zapoznanie swoich pracowników z nowymi procedurami oraz obsługą systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji. Dzięki temu proces przestawienia się na nowy model pracy nie zaburzy funkcjonowania Twojej firmy i nie wpłynie na jakość obsługi Klientów czy efektywność pracy zespołu.

Dla jakich firm elektroniczny system obiegu dokumentów będzie dobrym rozwiązaniem?

Elektroniczny obieg dokumentów to doskonałe rozwiązanie dla firm z różnych branż. Po wdrożeniu programu pomożemy Ci również przeszkolić z niego pracowników. W razie pytań czy wątpliwości możesz skontaktować się ze swoim Opiekunem. Autoryzowani Partnerzy oprogramowania enova365 zapewniają sprawny proces wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz wsparcie powdrożeniowe. Specjaliści przeanalizują procesy w Twojej firmie, co umożliwi im sprawne wdrożenie systemu ERP enova365 z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją.

Elektroniczny obieg dokumentów – poznaj zalety tego rozwiązania

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie wiąże się z wieloma korzyściami. Wśród nich można wymienić przede wszystkim lepszą organizację pracy. Elektroniczny system obiegu dokumentów enova365 wykona za Ciebie obowiązki związane z porządkowaniem i archiwizowaniem danych. Dodatkowo zyskasz kontrolę nad tym, kto i do jakich informacji otrzymuje dostęp. System DMS w obszarze Workflow enova365 pomoże Ci zoptymalizować czas wykonywania rutynowych czynności, a także zautomatyzować cykliczne zadania.

Automatyzacja dotyczy takich działań, jak wysyłanie ponagleń do dłużników, przypominanie o nadchodzącym lub niewykonanym zadaniu, powiadamianie o nowym zadaniu czy kontrola urlopów wypoczynkowych pracowników. Ty możesz się zająć tym, co najistotniejsze dla Twojego biznesu – enova365 zajmie się wykonaniem cyklicznych zadań! Takie rozwiązanie może również odciążyć pracowników. W ten sposób będą mogli skupić się na ważniejszych obowiązkach wymagających manualnej ingerencji.

Co jeszcze może Ci zagwarantować elektroniczny obieg dokumentów? Program enova365 z modułem DMS przyspieszy Twoją pracę. Co to oznacza? System Workflow enova365 zapewni sprawną wymianę informacji między pracownikami Twojej firmy i kontrahentami. Ponadto możesz przeglądać potrzebne dokumenty zdalnie – nawet podczas nieobecności w firmie. Jako administrator sprawdzisz również listę zadań swoich pracowników i zweryfikować, na jakim etapie znajdują się konkretne procesy.

Funkcje enova365 polecane dla Ciebie

Workflow

W module Workflow oprogramowanie enova365 zapewnia automatyzację procesów i prostych czynności. Dzięki temu możesz stworzyć automatyczne procesy w swojej firmie.

DMS

System zarządzania dokumentami umożliwi Ci szybki wgląd do dokumentów i spraw. Usprawni również wymianę informacji pomiędzy działami w Twojej firmie.

Podgląd

Moduł umożliwi Ci również kontrolę wyników pracy dzięki szybkiemu dostępowi do danych.

Business Intekkigence

Wiedza o stanie realizacji zadań i procesów bezpośrednio w systemie ERP enova365

Harmonogram Zadań

Akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie, co ułatwi elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

Workflow w pulpitach

W obszarze Workflow program enova365 umożliwia automatyzację procesów w pulpitach pracowników i kierowników..

e-mail

Automatyczne powiadomienia w formie wiadomości e-mail o postępie pracy wysyłane po konkretnych zdarzeniach.

CRM

System CRM enova365 umożliwia rejestrację dokumentów magazynowych i zakupów w ewidencji kontaktu z klientem.

enova365 jako system elektroniczny obiegu dokumentów

Program enova365 posiada wszystkie niezbędne funkcje, które pozwolą Ci wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów w firmie. Odpowiada za to przede wszystkim obszar Workflow, w którego skład wchodzi między innymi DMS – system elektronicznego zarządzania dokumentacją. Moduł ten umożliwi Ci porządkowanie, udostępnianie oraz archiwizowanie najważniejszych danych dla Twojej firmy. Oprócz tego otrzymasz dostęp do funkcji OCR, która ułatwi umożliwi Ci digitalizację dokumentów papierowych oraz wyszukiwanie pełnotekstowe.

System elektronicznego obiegu dokumentów w enova365 dopasujesz do swoich potrzeb i procesów zachodzących w Twojej firmie. Masz możliwość stworzenia unikalnego środowiska pracy poprzez utworzenie własnych formularzy kartotek i określenie zakresu prezentowanych danych. W programie enova365 znajdziesz również gotowe szablony rejestrów dokumentów i kartotek. Dzięki tym rozwiązaniom z łatwością zamienisz tradycyjny obieg dokumentów na ten w formie elektronicznej. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie są to jedyne działania, które możesz usprawnić dzięki obszarowi Workflow. Dotyczy to każdego procesu związanego z przepływem pracy w firmie.

Kto skorzysta z zalet enova365

Dyrektor finansowy
Dyrektor finansowy

System Workflow w enova365 oferuje błyskawiczny wgląd do wybranych dokumentów. Dotyczy to między innymi wniosków inwestycyjnych czy dokumentów finansowych i kosztowych. Dzięki temu zoptymalizujesz procesy biznesowe w swojej firmie.

Specjalista ds. HR
Specjalista ds. HR

Workflow program enova365 spaja ze sobą dane z obszarów kadrowych i automatyzuje obieg dokumentów, na przykład CV czy zaświadczeń. Informacje są pobierane z formularza, poczty elektronicznej czy też systemu CRM.

Asystent biura
Asystent biura

System enova365 jako system zarządzania dokumentami pomoże Ci uporządkować obieg dokumentów, które trafiają do biura. Asystent ma kontrolę nad ich przepływem i decyduje o tym, kto powinien je otrzymać.

Wybierasz funkcje, których potrzebujesz!

Dostosuj system Workflow do swojego biznesu

W enova365 sam wybierasz, z jakich modułów chcesz korzystać. Możesz je dopasować dowolnie do potrzeb Twojej firmy. Dzięki temu otrzymujesz elastyczny system całkowicie dostosowany do charakteru prowadzonej działalności. W każdej chwili istnieje możliwość uzupełnienia struktury o kolejne funkcjonalności.  

Aktualizacje systemu

W ramach wsparcia powdrożeniowego dostarczamy naszym Klientom nowe wersje systemu ERP.
Sprawdź korzyści dla Twojej firmy, które uzyskasz dzięki gwarancji na aktualizację systemu enova365!

Zmiany w przepisach

Gwarancja zgodności z przepisami kadrowymi, księgowymi i gospodarczymi

Nowości technologiczne

enova365 jest projektowana przez ekspertów w oparciu o sprawdzone trendy technologiczne

Dostęp do nowych funkcji

Wraz z rozwojem oprogramowania enova365 na bieżąco wprowadzamy do systemu nowe funkcjonalności

Bezpieczeństwo biznesowe

Dbamy o ciągły rozwój enova365 w ten sposób zapewniamy Ci stabilność i bezpieczeństwo biznesowe

enova365 – to różne możliwości licencjonowania

Zakup

Standardowa forma, dzięki której stajesz się dożywotnim właścicielem licencji z możliwością aktualizacji oprogramowania do nowych wersji. W cenie zakupu otrzymujesz 12-miesięczną gwarancję. To rozwiązanie dla tych, którzy preferują formę zakupu na własność, jak również dla tych, którzy otrzymują dotację bądź leasing na wdrożenie systemu.

Abonament

Możliwość wynajęcia oprogramowania w modelu opłat abonamentowych za korzystanie z wybranych modułów systemu. Opcja idealna dla małych, a także średnich firm o dynamicznej strukturze zatrudnienia.

Chmura

Oferta oprogramowania w chmurze to model usługowy. Obejmuje wynajem modułów w abonamencie wraz z serwerem w chmurze Microsoft Azure, aktualizacjami, jak również backupami za abonamentową, miesięczną opłatę. Rozwiązanie polecane dla firm, które nie chcą inwestować w zaplecze IT

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasz zespół jest do dyspozycji, by odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.
Czekamy na Twój kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 533 367 330      info@cwinf.pl

Pozostańmy w kontakcie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wdrożeń Informatycznych Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 7D/84 01-651 Warszawa, zwana dalej CWI więcej...

Oferta

Swoją ofertę kierujemy do firm działających na terenie całego kraju. Oferowane
przez nas rozwiązania są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw usługowych,
handlowych i produkcyjnych.

Wdrażamy

 • Przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową mającą na celu szczegółowe rozpoznanie potrzeb Klienta.
 • Przygotowujemy projekt rozwiązań informatycznych.
 • Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej, przechodzimy do instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 • Budujemy dedykowane rozwiązania systemowe.
 • Tworzymy dedykowane raporty dla Klienta.
 • Przeprowadzamy migrację danych.
 • Szkolimy użytkowników.
 • Oferujemy asystę techniczną w pierwszym okresie pracy użytkowników.

Serwisujemy

 • Rozwiązujemy problemy zgłaszane przez użytkowników.
 • Informujemy o aktualizacjach oprogramowania.
 • Instalujemy i konfigurujemy oprogramowanie pod kątem wymagań Klienta.
 • Szkolimy użytkowników z nowości wprowadzanych do systemu.
 • Dodajemy nowe, niestandardowe funkcjonalności i raporty dedykowane indywidualnym potrzebom Klienta.

Ale przede wszystkim rozwiązujemy problemy biznesowe naszych Klientów. Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie.