topics for a compare and contrast essay difference between expository and argumentative essay interview essay about christmas naming poems in essay examples of research paper outlines

Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia

W związku z uchwaloną 4 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, enova365 została wyposażona w mechanizmy umożliwiające obsługę zerowej stawki PIT
dla osób do 26 roku życia.

Ulgą objęte będą przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528
zł w roku podatkowym.