Strona główna 9 wersje enova365 9 Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia

Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia

W związku z uchwaloną 4 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, enova365 została wyposażona w mechanizmy umożliwiające obsługę zerowej stawki PIT
dla osób do 26 roku życia.

Ulgą objęte będą przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528
zł w roku podatkowym.