W ciągu ostatnich lat można zaobserwować wzrost zainteresowania systemami ERP i CRM, które służą do planowania zasobów w przedsiębiorstwach. Te najnowszej generacji oprogramowania umożliwiają kompleksowe zarządzanie firmą, pozwalając zoptymalizować koszty prowadzenia oraz usprawnić jej funkcjonowanie na rynku. Wybór optymalnego systemu to jedynie połowa sukcesu – ważne jest jeszcze, aby prawidłowo go zaimplementować.

Czym dokładnie są systemy ERP i CRM?

Dynamicznie zmieniające się warunki biznesowe sprawiają, że współcześni przedsiębiorcy muszą nie tylko coraz sprawniej podejmować decyzje, ale także mieć pełną kontrolę nad prowadzoną działalnością, aby nie pozostawać w tyle za konkurencją. Na szczęście z pomocą przychodzą nowoczesne systemy ERP i CRM, które są tworzone w ten sposób, aby umożliwiać zarządzanie całością firmy. Oznacza to, że przy pomocy tego rodzaju oprogramowań można zautomatyzować np. przebieg zamówień, sprzedaży, produkcji, serwisu, a nawet obsługę księgowości. Programy te zapewniają dostęp do wszystkich najważniejszych danych, a dzięki automatyzacji przyspieszają procesy operacyjne w przedsiębiorstwie.

W jaki sposób przebiega proces wdrożenia systemów ERP?

Ogromne wyzwanie, jakim jest wdrażanie systemów ERP, nie może przebiegać w sposób chaotyczny i bez specjalistycznego nadzoru. Decydując się na implementację programu, przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, iż jego zaangażowanie nie powinno dobiec końca wraz z podpisaniem umowy.

Wdrożenia systemów CRM powinny przebiegać zgodnie z ustalonym harmonogramem obejmującym kilka istotnych etapów. Spośród nich należy wymienić:

  • analizę przedwdrożeniową, podczas której należy przede wszystkim dokładnie zdefiniować najważniejsze cele, jakim ma sprostać oprogramowanie,
  • instalację i konfigurację, w tej fazie system jest instalowany na serwerze i stacjach roboczych, a następnie konfigurowany wedle założeń określonych dokumencie analizy przedwdrożeniowej,
  • migrację danych z wcześniej wykorzystywanego programu (w sytuacji, kiedy w przedsiębiorstwie był używany system CRM),
  • fachowe wsparcie powdrożeniowe, podczas którego zespół wdrożeniowy przekazuje swoją wiedzę (dodatkowo w tej fazie może zostać przeprowadzony audyt jakości wdrożenia).

Ile kosztuje wdrożenie systemów ERP w przedsiębiorstwie?

Implantacja oprogramowania umożliwiającego zarządzanie zasobami jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. Jednym z czynników decydujących o sukcesie całości projektu jest odpowiednio przygotowany budżet na wdrożenie systemów ERP. Przy jego ustalaniu należy mieć na uwadze szereg kosztów związanych z tym procesem, a nie tylko opłaty powiązane z licencjami. Trzeba pamiętać, że jeśli system ma działać prawidłowo, nie może funkcjonować bez analizy przedwdrożeniowej, potrzebnej infrastruktury, szkoleń, wsparcia technicznego itp. Dlatego tak jak różne są firmy, tak zróżnicowane mogą być wyceny oprogramowania ERP.

W sytuacji, kiedy koszt zakupu oraz wdrożenia systemu CRM przekracza możliwości finansowe organizacji, wówczas można rozważyć skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, np. z funduszy unijnych.

Podsumowanie

Każde wdrożenie systemów ERP w przedsiębiorstwie przebiega inaczej, dlatego wyżej opisane etapy mogą się od siebie różnić, występować w odmiennej kolejności itp. Centrum Wdrożeń Informatycznych z siedzibą w Poznaniu i Warszawie, działając jako doświadczony dostawca rozwiązań z zakresu planowania zasobami przedsiębiorstwa, gwarantuje profesjonalne doradztwo zarówno w wyborze odpowiedniego systemu, jak i jego pełnego wdrożenia, sfinalizowanego z sukcesem.