Souter Holdings Poland – PolskiBUS

Centrum Wdrożeń Informatycznych dzięki wdrożeniu Modułu Kadrowo-Płacowego systemu enova365, znacząco usprawniło skomplikowane procesy kadrowo-płacowe zachodzące w firmie Souter Holdings Poland Sp. z o.o. (POLSKI BUS). Wdrożenie Modułu Pulpity Pracownika i Kierownika pozwoliło na efektywne zarządzanie przekazywanymi informacjami eliminując ryzyko pomyłek oraz ilość dokumentów/wniosków papierowych. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu do procesu wdrożeniowego oraz stałej obsłudze serwisowej, Souther Holding Polska Sp. z o.o. otrzymało rozwiązanie wspierające rozwój procesów biznesowych zgodnych z ideologią i potrzebą Klienta.