Nowa wersja systemu enova365 2010.0.2

W dniu 28.10.2020r. na stronie www.enova.pl została opublikowana wersja 2010.0.2 enova365. Wersja nie wymaga konwersji bazy danych.

Jest to wersja, w której dokonano poprawek:

  • Poprawka skierowana do Klientów pracujących na licencji Biuro Rachunkowe, w której umożliwiono logowanie się do enova365 bez konieczności posiadania przez logującego się operatora uprawnień do tworzenia tabel i widoków po stronie SQL Server.
    Uwaga: Podczas pierwszego logowania w logach systemu mogą pojawić się komunikaty związane z niemożnością utworzenia widoków BI SQL w bazie danych (treść logów: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych”). Komunikaty są wyłącznie informacją, że pierwszy po konwersji, logujący się operator nie posiada odpowiednich uprawnień by wygenerować widoki BI SQL na bazie danych. W związku z tym, konieczne jest zalogowanie się do enova365 operatorem mającym prawo administratora po stronie SQL Sever, a następnie wykonanie czynności „Ręczna przebudowa widoków BI SQL”.
  • Poprawiono obsługę kontrolki typu radio-button w interfejsie przeglądarkowym. Radio-button umożliwia wybór jednej z kilku opcji poprzez jej zaznaczenie (przykładowo – wybór rodzaju formatu pliku przy eksporcie listy). W wersji poprzedniej aby zaznaczyć opcję, konieczne było kliknięcie w ikonę. Poprawa polega na umożliwieniu kliknięcia w ikonę lub w tekst obok ikony, co podnosi ergonomię pracy.
  • Poprawiono problem logowania do Pulpitów Pracownika lub Kontrahenta, w przypadku zbliżania się końca gwarancji.
    Jeżeli w systemie zaszły równocześnie następujące warunki:

a) do końca gwarancji pozostało mniej niż 30 dni,b) na roli używanej w Pulpitach zaznaczone było prawo do Inne->Termin gwarancji to w takim wypadku próba zalogowania do pulpitu kończyła się komunikatem o braku praw dostępu.

  • Poprawiono błąd wczytywania niestandardowych ustawień formularzy zawierających dedykowane/partnerskie wydruki ASPX.
  • Poprawiono błąd wczytywania drzewka wydruków, z uwzględnieniem zgodności wstecz dla sposobu wydruków ze starszych wersji enova365.