Strona główna 9 SaldeoSMART 9 Nowa wersja SaldeoSMART 2.62 – Co nowego?

Nowa wersja SaldeoSMART 2.62 – Co nowego?

Nowe funkcje dla Obiegu Dokumentów

Główny administrator może włączyć dwa ograniczenia widoczności typów dokumentów dla poszczególnych użytkowników. Kolumny są domyślnie nieuzupełnione, co oznacza, że dany użytkownik widzi wszystkie udostępnione mu typy dokumentów, jak miało to miejsce do tej pory. Natomiast w momencie zaznaczenia danego pola, następują niżej opisane konsekwencje:

  • Dokument przypisany – w momencie zaznaczenia tego pola sprawiamy, że użytkownik będzie mieć dostęp wyłącznie do dokumentów mu przypisanych. Dokument zniknie z listy dokumentów użytkownika, gdy przepiszemy go na innego współpracownika.

  • Dokument dodany – jest widoczny dla osoby, która dodaje go do systemu.

UWAGA: dokument “dodany” nie jest jednoznaczny z dokumentem “przypisanym” co oznacza, że nie ma automatycznego przypisania dokumentu do osoby, która dodała ten dokument do systemu.

  • Istnieje możliwość ustawienia obu opcji jednocześnie, wówczas widzimy dodane przez siebie dokumenty oraz wszystkie te, które są do nas przypisane. Widoczne są dla nas również te, które sami sobie przypisaliśmy.

Akceptacja wieloosobowa

Użytkownik ma możliwość wskazania na etapie zatwierdzenia dokumentu liczby osób lub też grupy osób, które muszą zaakceptować dokument do dalszego obiegu. W kolumnie “Akceptacja równoległa” może wprowadzić wymóg akceptacji przez wszystkich lub konkretną liczbę osób. Minimalna liczba osób akceptujących w przypadku akceptacji wieloosobowej to 2.

Widok okna akceptacji wieloosobowej na etapie konfiguracji dokumentu:

Widok akceptacji wieloosobowej z poziomu podglądu dokumentu:

Przy zmianie typu dokumentu akceptacje są wymagane od nowa (nawet jeśli typ dokumentu jest zmieniany na pierwszym etapie). Akcepty można zbierać ponad wymaganą ilość osób. W tej sytuacji każda kolejna osoba może zatwierdzić ten dokument.

Jeśli użytkownik należy do więcej niż jednej grupy na danym etapie obiegu, to przy akceptacji równoległej, będzie miał prawa grupy z wyższymi uprawnieniami np. pan Jan ma możliwość akceptacji dokumentu samodzielnie, jak i jest członkiem grupy, która akceptuje dokument na tym samym etapie obiegu. W przypadku, gdy pan Jan będzie chciał zaakceptować dokument, ma możliwość wykonać to samodzielnie, ponieważ ma wyższe uprawnienia.

Nowe funkcje w integracji zadań z dokumentami

Nowości pojawiły się również w obszarze zadań, a wśród najistotniejszych:

  • możliwość dodawania podzadań do zadań przez klienta biura,
  • funkcja powiązania zadania z wieloma dokumentami przez biuro i klienta biura,
  • opcja zakładania zadań z poziomu detali dokumentów przez biuro i klienta biura. Dokument staje się z automatu powiązany z utworzonym zadaniem.

Statystyki związane z obsługą firmy

Ponadto wprowadziliśmy wyczekiwaną przez wiele Biur Rachunkowych funkcję:  możliwość wygenerowania raportu o liczbie dokumentów dodawanych przez firmę w programie SaldeoSMART, za pomocą emaila lub też znajdujących się aktualnie w obiegu. W ten sposób Biuro może ocenić ilość poświęconej pracy dla poszczególnych klientów.

Eksport wartości słownika wymiaru dla typu “lista wartości do wyboru” do pliku XLSX

Już teraz można bez zbędnej pracy kopiować i dodawać listę wartości poszczególnych wymiarów dokumentów. Dotyczy to również wymiarów ustawionych dla poszczególnych firm/ klientów. Raz utworzoną listę wartości w wymiarach można powielać, aby ułatwić sobie dekretowanie lub porządkowanie dokumentów w obiegu według opisów. 

Nowości w integracjach z systemami księgowymi

W aktualizacji 2.62 przewidzieliśmy także udoskonalenia w integracji z programami księgowymi. Dla Wapro Kaper umożliwiamy dla dokumentów określenie rodzaju wydatku odliczenia kosztu dla pojazdu. Natomiast w przypadku Buchalter WIN możliwe jest już stosowanie niestandardowej numeracji dla dokumentów sprzedaży.

Aktualizacja 2.62 dostępna już z końcem sierpnia 2021!

Jeśli potrzebują Państwo pomocy we wdrożeniu nowej wersji prosimy o kontakt z serwisem pod numerem tel:+48 881 702 188 wew. 1 lub mailowo serwis@cwinf.pl