Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2406.0.0.

Nowa wersja enova365 z numerem 2406.0.0.

Dnia 28.06.2024r. została opublikowana wersja enova365 oznaczona numerem 2406.0.0.

Udostępniono nowe funkcjonalności w obszarach takich jak: Systemowe, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace i HR, Produkcja.

Najważniejsze zmiany

W obszarze Systemowe

 • Dyskusje: Opracowana została funkcjonalność tzw. Dyskusji. Dzięki niej możliwa jest komunikacja wewnętrzna w firmie za pomocą systemu enova365, za pomocą wprowadzania komentarzy na forum. Dzięki funkcjonalności możliwe jest prowadzenie dyskusji pojedynczych oraz grupowych.

Moduł CRM

 • Członkowie i szkolenia: Rozbudowany został moduł szkoleń. Teraz możliwe jest tworzenie własnych „Definicji rodzajów szkoleń”. Ponadto umożliwiony został udział i zgłaszanie na szkolenia własnych pracowników.
 • SMS: Dodano automatyczne przypisywanie kontrahenta do zdarzenia podczas wysyłki SMS z poziomu faktury.

Moduł Handel

 • Drukarki fiskalne: Dodana została możliwość wystawiania e-paragonów na drukarkach fiskalnych firmy Novitus, które obsługują bezpośrednio wysyłkę e-paragonów na HUB Paragonowy Ministerstwa Finansów.
 • Kurierzy: Dodana została możliwość obsługi przesyłek kurierskich dla spedytora Orlen Paczka.

Moduł Produkcja

 • Meldunki: Udostępniona została funkcjonalność rozliczenia i wycofania rozliczenia meldunku, które agregują funkcje rozliczenia i wycofania rozliczenia dla materiałów, odpadów oraz wyrobów.
 • Zlecenia produkcyjne: Dodana została nowa zakładka w zleceniu produkcyjnym: Wykres Gantta”, w której przedstawione są operacje produkcyjne w sposób graficzny na osi czasu.
 • Technologia: Dodana została nowa zakładka w technologii „Wykres Gatta”, w której graficznie przedstawione są operacje technologiczne.

Moduł Projekty i budżetowanie

 • Budżetowanie: Dodana została możliwość zatwierdzania opisów analitycznych dla dokumentu preliminarza, a także delegacji PWS.
 • Budżetowanie: W wersji z budżetowaniem rozszerzonym dodana została możliwość centralnego sterowania wersjami planów dla budżetów.
 • Budżetowanie: Dodana została możliwość definicji kategorii budżetowych, dzięki którym można korygować naniesione wcześniej zapisy.

Moduł Kadry Płace

 • Import z PUE: Dodane zostały następujące parametry: „Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność”, „Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność”, import z PUE nieobecności o statusie „Wsteczne – do wyjaśnienia” oraz „Wsteczne – uzasadnione”, automatyczny import z PUE nieobecności o statusie „Skorygowane” i „Anulowane” dla pracownika, który podczas urlopu wypoczynkowego miał nieobecność związaną z opieką ZUS wykraczającą poza okres urlopu. W ramach rozbudowy funkcjonalności.

Moduł Księgowość

 • Dekrety: Wprowadzona została funkcjonalność w masowej predekretacji dokumentów na liście ewidencji dokumentów, celem poprawienia wydajności działania podczas wykonywania tej czynności.

Szczegóły dostępne w ulotce.