Strona główna 9 wersje enova365 9 Nowa wersja enova365 z numerem 2404.0.0.

Nowa wersja enova365 z numerem 2404.0.0.

Dnia 22.04.2024 roku została opublikowana nowa wersja systemu enova365 oznaczona numerem 2404.0.0.

Najważniejsze zmiany

Moduł Handel

 • Ceny i rabaty: Dodana została możliwość rejestrowania historii cen. Ta funkcjonalność jest powiązana z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
 • Umowy cykliczne: Na dokumencie Umowy została umożliwiona rejestracji pozycji dwóch typów – usług, które są realizowane cyklicznie oraz pozycji, które podstawa wyliczenia ilości jest odczyt licznika.

Moduł Nieruchomości

 • Nieruchomości: Dodany został nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników i usług obiektów nieruchomości.
 • Nieruchomości: Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodane zostało pole Lokalizacja. Ta funkcjonalność pozwala na określenie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

Moduł Praca Hybrydowa

 • Rezerwacje stanowisk pracy: dodana została możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

Moduł Business Intelligence

 • Raporty przestawne: Rozbudowana została funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Dzięki temu wartości w filtrze z poziomu pola, jak i edytora filtrów są zapisywane w układzie.
 • Merytoryczne – obszar CRM: Wprowadzono nowe modele danych, które dotyczą floty oraz przygotowane zostały modele danych, które analizują budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym.
 • Merytoryczne – obszar księgowy: Wprowadzona została domena, która zbiera dane z premliminarza i jego rozliczenia.

Moduł Projekty i Budżetowanie

 • Budżetowanie: Dodano definicje budżetów, w których zebrane zostały wszystkie parametry związane z budżetem.
 • Budżetowanie: W definicji projektu została dodana możliwość określenia listy definicji budżetów, według których można będzie tworzyć budżety pod dodawanymi projektami i oznaczenia jednej jako domyślna.
 • Budżetowanie: Przy definicji budżetu została dodana możliwość określania czy parametry budżetu, np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr „Możliwa modyfikacja parametrów budżetu”).
 • Budżetowanie: Do nagłówka budżetu dodany został symbol definicji.

Moduł Produkcja

 • Ogólne: Dodana została nowa baza demonstracyjna o nazwie: „Produkcja zaawansowana”, która dedykowana jest potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu.
 • Meldunki: Na meldunku produkcyjnym dodana została nowa czynność: „Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunkach.
 • Zlecenia produkcyjne: Dodana została nowa funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne: Dodany został nowy obszar o nazwie: „Pozycje zleceń” w sekcji Realizacja produkcji.

Szczegóły dostępne w ulotce.