Nowa wersja enova365 2012.2.3.

W dniu 04.01.2021 opublikowana została nowa wersja enova365, oznaczona numerem 2012.2.3.
Wersja wymaga konwersji bazy danych.
Jest to kolejna wersja, wydawana na przełomie roku 2020/2021, w której znajdują się nowe mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach prawa obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Zmiany legislacyjne obejmują moduły enova365: Księgowość, Kadry Płace oraz Handel.

Najważniejsze informacje o wersji 2012.2.3:  
Księgowość:   – zgodnie z Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa podpisana przez prezydenta), z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy dotyczące uproszczeń w obszarze VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT.  Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Bazie Wiedzy.- zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.  (Dz.U. 2020 r. poz. 2123). W programie enova365, nowe przepisy są realizowane w standardowym mechanizmie CIT-8, na liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8  
Kadry Płace – dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS.  
Handel: d 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 6 lipca 2016 roku (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Opłata cukrowa – Zmieniono typ danych wyliczanego parametru zwierającego opłatę cukrową w karcie towaru. Dotychczas była to kwota z walutą (Currency), po zmianie jest to Liczba z walutą (DoubleCy). Celem tej zmiany jest umożliwienie wyliczania jednostkowej opłaty z dokładnością większą niż dwa miejsca dziesiętne, np. w przypadku, gdy cena, do której doliczana jest opłata, ma wyższą precyzję.

18 stycznia 2021 roku – będzie to wersja dla modułu Kadry Płace z nowymi wzorami deklaracji PIT4R(11), PIT8AR(10) oraz IFT1/1R(16), a także wprowadzona zostanie nowa definicja nieobecności (w ramach tarczy antykryzysowej) nieobecność z tytułu oddania krwi lub osocza, a dla modułu Księgowość będzie eksport do XML nowych wzorów deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L, ponadto będą nowe wzory deklaracji CIT-8 wraz z nowymi załącznikami.