Nowa wersja enova365 2005.0.0

Szanowni Państwo,

w dniu 03.04.2020r. na stronie www.enova.pl została opublikowana nowa wersja 2005.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2004.0.1. z dnia 12 maja 2020 roku.
Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Zmiany w wersji dotyczą głównie obszarów Kadry Płace oraz Księgowość, w zakresie zmian wynikających z przepisów, ale również zawierają poprawki działania funkcjonalności zgłoszone z rynku do wersji, które Producent opublikował na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Kadry Płace:

• Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku.
• Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS.
• Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
• Umożliwiono wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego.
• Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19.
• Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS.
• Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu.
• Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK.

Księgowość:

• Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku.
• Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
• Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.
• Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 roku na ePUAP.
• Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne.
• Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.
• Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów

Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2005.0.0 znajduje się poniżej:

Link do ulotki >> https://download.enova.pl/…/enova365_2005.0.0_ulotka_klient…

Kolejny termin wydania wersji o numerze 2006 wstępnie planowany jest na 23 czerwca 2020r. – wersja będzie związana z rozwojem systemu enova365, ale również Producent oczekuje na informacje o publikacji nowego PŁATNIKA. Stąd, data wydania wersji może ulec zmianie.