Nowa wersja enova365

Szanowni Państwo,

Producent enova365 opublikował nową wersję 2001.0.0, która zastępuje wersję 1912.0.1 z dnia 13 grudnia 2019 roku. Rekomendujemy wykonanie aktualizacji ze względu na zmiany w deklaracjach oraz nowe funkcjonalność.

Wersja zawiera:

 • Nowe formularze i formaty e-deklaracji PIT
 • Deklaracje GUS
 • Formularze i formaty e-deklaracji CIT
 • Nowy mechanizm obsługi Pliku Płaskiego

(alternatywny do już istniejącego Webserwisu – komunikacja poprzez API) do weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie Podmiotów VAT (Biała lista), udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.
Pełny opis zmian w znajduje się również w ulotce>>

Najważniejsze zmiany:

Wskaźniki.

Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od stycznia 2020:

 1. Deklaracje PIT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, jak i również deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaktualizowano wzorce wydruków deklaracji PIT oraz oświadczeń obowiązujących od 01.01.2020 roku.

Nowe wzory należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2019 roku:

deklaracje podatkowe: PIT-4R (9), PIT-8AR (8), PIT-8C (10), PIT-11 (25), PIT-R (20), IFT-1 (15), IFT-1R (15);

Nowe wzory oświadczeń: – do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2020 roku stosuje się:

oświadczenia: PIT-2 (6), PIT-2A (6), PIT-3 (6). oświadczenie PIT-2 (6)

2. Składka Zdrowotna.

Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla osób do 26 roku życia zwolnionych z naliczania zaliczki podatku. Jeżeli była naliczana korekta wypłaty poprzez oznaczenie do przeliczenia z rozdzieleniem miesięcy PIT, a także ZUS (edycja miesiąca ZUS), to niepoprawnie wyliczała się wartość składki zdrowotnej.

Deklaracja CIT-8. Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 28 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 15, CIT/BR do wersji 6, CIT/MIT do wersji 4, CIT/8S do wersji 3, jak również CIT/8SP do wersji 3.

Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia, a także informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2019 poz. 2337).
Dokumenty handlowe. Umożliwiono wpisanie numeru BDO w danych firmy. Wprowadzony w konfiguracji numer jest drukowany na dokumentach handlowych, jak również z innymi danymi firmy.

Pozostałe zmiany w wersji 2001.0.0 zostały opisane w ulotce.

https://download.enova.pl/instalatory/archiwalne/enova365_2001.0.0_ulotka_pulpity.pdf

https://download.enova.pl/instalatory/archiwalne/enova365_2001.0.0_ulotka_klienta.htm

Publikację kolejnej wersji enova365 planujemy na 06 lutego 2020 roku, będzie ona zawierała m.in.:

a) Księgowość:

 • Obsługa Złych Długów w Podatku PIT i CIT
 • Możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR(1)
 • Aktualizacja mechanizmów eksportu danych do XML do deklaracji PIT-28, PIT 36, a także PIT36L
 • Skonsolidowane e-Sprawozdania Finansowe

b) Kadry i Płace

 • Nowe Przepisy 2020 – Mały ZUS plus – zmiany obowiązujące od 1.02.
 • Zmiany, a także poprawki w obrębie podatków, ZUS i PPK

W celu umówienia terminu podniesienia wersji, prosimy o przysłanie wiadomości na adres: serwis@cwinf.pl lub o kontakt z Działem serwisu pod nr telefonu 733-062-822.

Zespół CWI