Nowa wersja 1905.0.1.

Szanowni Państwo,

W dniu 16.05.2019 r. Producent oprogramowania opublikował nową wersję systemu enova365 o numerze (wg nowej systematyki oznaczeń) 1905.0.1.

Wersja zawiera nowości, zmiany i poprawy funkcjonalności. Szczegóły znajdziecie Państwo w ulotce.

Warto zwrócić uwagę na takie nowości jak:

  • Nowy zestaw raportów w BI oraz nowy mechanizm kolorowania wskaźników, co poszerza i uatrakcyjnia warstwę analityczną informacji z systemu enova365
  • W Workflow mechanizm zastępstw operatora – daje operatorowi możliwość wprowadzenia Zastępstwa co umożliwi Zastępcy przełączenie się na konto Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności bez konieczności podawania hasła zastępowanego. Informacja o zmianach w imieniu innego operatora zostanie zapisana w logu programu.
  • Zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), który umożliwia zaimportowanie zadania do Microsoft Outlook jako zdarzenie w kalendarzu. Zdarzenie jest generowane na podstawie nazwy zadania, opisu i ram czasowych. Czynność jest dostępna z poziomu listy i formularza zadania oraz rozszerzenie integracji z GUS-BIR, a także Projekt” został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą prace grupową nad jego realizacją.
  • Moduł Kadry Płace zgodnie z nowelizacją unormowań dotyczących potrąceń dokonywanych z należności przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wprowadził mechanizm wyliczenia kwoty wolnej od zajęć. Zaś w obszarze elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wprowadził automatyczne dodawanie dokumentów z wydruków.

Wersja 19.05.0.1 posiada wiele zmian, warto zapoznać się z ulotką, którą zamieszczam w linku poniżej.

http://www.enova365.cloud/instalatory/archiwalne/enova365_1905.0.1_ulotka_klienta.htm
http://www.enova365.cloud/instalatory/archiwalne/enova365_1905.0.1_ulotka_pulpity.pdf

W celu podniesienia wersji prosimy o kontakt z Panią Iwoną Wójcik 883 132 388 lub skierowanie prośby na serwis@cwinf.pl.