Nowa wersja 15.1

Szanowni Państwo,

W dniu 17.12.2018 r. Producent oprogramowania systemu enova365 opublikował nową wersję systemu – 15.1.

Przełom roku 2018/2019 przyniósł wiele zmian w prawie gospodarczym, niektóre z nich poczynione zostały przez ustawodawcę „na ostatnią chwilę”.

W związku z zaistniałą sytuacją Producent  zaplanował wydanie trzech wersji enova365, które będą zawierały nowości związane z przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2019, a wydawane będą w sekwencji właściwej do ich zastosowania operacyjnie w firmach.

I tak, w aktualnie publikowanej wersji 15.1 (data publikacji 17.12.2018), są zawarte przede wszystkim nowe wzory deklaracji  PIT w module Kadry Płace, aby pracodawcy mogli przygotować dla swoich pracowników roczne PIT-y, których termin realizacji został przesunięty na koniec stycznia 2019!

Dodano także nowe wskaźniki ZUS niezbędne do poprawnego naliczania wynagrodzenia. Z kolei w module Księgowość  wprowadzony został komplet nowych wzorów deklaracji CIT, nowe stawki dla ryczałtowców, nowe stawki w tabeli opłat za środowisko oraz zaktualizowany mechanizm korekt z tytułu złych długów VAT.

Kolejne wersje zaplanowane są:

a) 10 stycznia 2018 – wersja 15.2 w wersji tej z obszaru Kadr i Płac będzie współpraca z nowym Płatnikiem, nowe deklaracje ZUS oraz elektroniczna wersja deklaracji PIT. Zaś w modułach księgowych aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

b) 15 luty 2018 – wersja 15.3 w tej wersji będzie możliwa obsługa elektronicznej dokumentacji pracowniczej, popularnie zwanej e-teczkami, dostosowanie do ustawy. A w obszarze modułu Księga Handlowa nastąpi udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS ( w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).

I jeszcze jedna ważna informacja: oprócz zmian w przepisach w opublikowanej wersji 15.1 wprowadzona została nowa wersja interfejsu przegladarkowego (HTML).

Po połączeniu się w przeglądarce z serwerem aplikacji enova365 domyślnie uruchamiana jest nowa wersja aplikacji HTML. Pod przyciskiem Zaloguj zostały umieszczone dwa dodatkowe przyciski:

Wersja mobilna – umożliwia włączenia aplikacji HTML w trybie mobilnym (można wykorzystać np. podczas korzystaniu z aplikacji enova365 HTML na tablecie).

Poprzednia wersja – umożliwia włączenie poprzedniej wersji interfejsu przeglądarkowego (HTML).

Wybór użytkownika jest zapamiętywany i wykorzystywany przy kolejnym uruchamianiu aplikacji.

Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych od wersji 15.1 znajdziecie Państwo w ulotce.

http://www.enova365.cloud/instalatory/archiwalne/enova365_15.1.6925_ulotka_klienta.htm

W celu podniesienia wersji systemu prosimy o kontakt z naszym biurem.