Strona główna 9 Streamsoft 9 Jakość kosztuje dziś. Brak jakości kosztuje jutro – więcej, dużo więcej.

Jakość kosztuje dziś. Brak jakości kosztuje jutro – więcej, dużo więcej.

Jakość działań jest traktowana w przedsiębiorstwie jako miara przewagi konkurencyjnej, dlatego powinna być ona szczególnym obiektem zainteresowania zarządzających.

Jakość, jeszcze do niedawna uznawana za podstawowy czynnik konkurencyjności, stała się jej nieodzownym wymogiem na tle aspektów czasowych i kosztowych. Coraz częściej jest kojarzona z wartością tworzoną i oferowaną klientowi.

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania systemami ERP i CRM, które służą do planowania zasobów w przedsiębiorstwach. Oprogramowanie te umożliwia kompleksowe zarządzanie firmą, pozwalając zoptymalizować koszty prowadzenia oraz usprawnić jej funkcjonowanie na rynku, szczególnie w ostatnim pełnym zmian w sposobie pracy czasie.

Wybór optymalnego systemu to jedynie połowa sukcesu – ważne jest jeszcze, aby prawidłowo go zaimplementować.

Jak nie narazić się na dodatkowe koszty wynikające z błędów przy wdrażaniu systemu ERP?

Wdrożenia wyżej wymienionych systemów powinny przebiegać zgodnie z ustalonym harmonogramem, który obejmuje kilka istotnych etapów:

 • analizę przedwdrożeniową, podczas której należy przede wszystkim dokładnie zdefiniować najważniejsze cele, jakim ma sprostać oprogramowanie,
 • instalację i konfigurację, w tej fazie system jest instalowany na serwerze i stacjach roboczych, a następnie konfigurowany wedle założeń określonych dokumencie analizy przedwdrożeniowej,
 • migrację danych z wcześniej wykorzystywanego programu (w sytuacji, kiedy w przedsiębiorstwie był używany system CRM),
 • fachowe wsparcie powdrożeniowe, podczas którego zespół wdrożeniowy przekazuje swoją wiedzę (dodatkowo w tej fazie może zostać przeprowadzony audyt jakości wdrożenia).

Ile kosztuje wdrożenie systemów ERP?

Jednym z czynników decydujących o sukcesie całości projektu jest odpowiednio przygotowany budżet na wdrożenie systemów ERP. Przy jego ustalaniu należy mieć na uwadze szereg kosztów związanych z tym procesem, a nie tylko opłaty powiązane z licencjami. Trzeba pamiętać, że jeśli system ma działać prawidłowo, nie może funkcjonować bez analizy przedwdrożeniowej, potrzebnej infrastruktury, szkoleń, wsparcia technicznego itp. Dlatego tak jak różne są firmy, tak zróżnicowane mogą być wyceny oprogramowania ERP oraz jakość przeprowadzonego wdrożenia.

Problemy generujące koszty wynikające z wyboru niewłaściwej firmy wdrożeniowej

 1. Wdrożenie przedłuża się
 2. Problemy z wdrożeniem ze względu na źle przeprowadzoną analizę przedwdrożeniową:
  • Zwiększenie kosztów
  • Wydłużenie czasu
  • Pojawienie się dodatkowych prac
 3. System prezentuje nieprawidłowe wyniki
 4. Nie działa integracja z systemami zewnętrznymi
 5. Kontakt z serwisem jest utrudniony lub występują długie terminy oczekiwania na realizację zgłoszenia
 6. Zmiany lub rozbudowa systemu jest bardzo droga i czasochłonna

Analiza przeprowadzona przez nieprofesjonalną i niedoświadczoną firmę, czasami też bez utworzonej dokumentacji, to pewna droga do przeprowadzenia nowej analizy. Tylko wybór doświadczonych wdrożeniowców to gwarancja sukcesu i przeprowadzenia wdrożenia w sposób zoptymalizowany i prawidłowy.

Podsumowanie

Każde wdrożenie systemów ERP w przedsiębiorstwie przebiega inaczej, dlatego wyżej opisane etapy mogą się od siebie różnić, występować w odmiennej kolejności itp. Centrum Wdrożeń Informatycznych z siedzibą w Poznaniu i Warszawie, działając jako doświadczony dostawca rozwiązań z zakresu planowania zasobami przedsiębiorstwa, gwarantuje profesjonalne doradztwo zarówno w wyborze odpowiedniego systemu, jak i jego pełnego wdrożenia, sfinalizowanego z sukcesem.