Jak wybrać firmę wdrożeniową?

Na chwilę obecną coraz większa liczba przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, czym jest system ERP oraz jakie korzyści pociąga za sobą jego wdrożenie. Niestety wciąż wielu z nich obawia się procesu implementacji, który wydaje się skomplikowany oraz złożony. Tymczasem nawiązanie współpracy z doświadczonymi ekspertami może pomóc w rozwiązaniu tego problemu, sprawiając, że wybrane oprogramowanie stanie się niezwykle pomocnym narzędziem w usprawnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zastanawiając się, jak wybrać firmę wdrożeniową warto pamiętać, że jest to bardzo ważna decyzja, która może mieć wpływ na powodzenie całego procesu. Oto kilka cennych wskazówek, dzięki którym dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy usług wdrożeniowych.

Diagnoza potrzeb organizacji

Poszukiwanie firmy wdrożeniowej najlepiej rozpocząć od dokładnego zdiagnozowania rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, a także określenia rezultatów, które zamierzamy uzyskać. Na tym etapie warto skupić się przede wszystkim na tych kwestiach, które mogą być pomocne w usprawnieniu pracy całej organizacji.

Na podstawie szczegółowej analizy można wypracować kryteria, które pomogą nie tylko w wyborze konkretnego dostawcy usług wdrożeniowych, ale także optymalnego systemu. Efektem tej fazy powinien być obraz pokazujący, w jakich aspektach dotychczasowe działania są niefunkcjonalne lub nieefektywne, stanowiąc przeszkodę w dynamicznym rozwoju przedsiębiorstwa.

Przed wyborem partnera wdrożeniowego, warto też sobie odpowiedzieć na kluczowe pytania, takie jak:

  • Gdzie nasza organizacja będzie znajdować się za 5-10 lat?
  • Gdzie będzie producent wybranego przez nas systemu ERP za 10 lat?
  • Gdzie będzie dostawca usług wdrożeniowych za 10 lat?

Współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami

Po dokładnym zdiagnozowaniu realnych potrzeb przedsiębiorstwa kolejnym krokiem jest przeprowadzenie wstępnej selekcji partnerów wdrożeniowych. Etap ten ma na celu przede wszystkim zaoszczędzenie czasu, gdyż nie ma sensu nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami, które nie będą w stanie zrealizować wdrożenia w taki sposób, jaki nas interesuje. Efektem wstępnej selekcji powinno być wyłonienie partnerów mających odpowiednie zasoby oraz umiejących przeprowadzić wdrożenie systemu ERP według naszych założeń.

Po wyborze kilku firm wdrożeniowych czas na zapoznanie się z otrzymanymi ofertami. Jest to dość istotny moment, w którym szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wartości i ceny, a także zakres godzin przeznaczanych na realizację poszczególnych faz wdrożenia. Przed ostatecznym wyborem, ale po zapoznaniu się z najciekawszymi ofertami, koniecznie należy też zasięgnąć informacji o partnerach, których bierzemy pod uwagę. Warto zweryfikować, czy dana firma znajduje się w rejestrach dłużników, czy nie są prowadzone wobec niej postępowania sądowe, a także jaki jest poziom zadowolenia obsługiwanych klientów. Ponadto dobrze jest też sprawdzić referencje, a także kwalifikacje osób oddelegowanych poparte doświadczeniem.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze firmy wdrożeniowej?

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak wybrać firmę wdrożeniową, warto mieć na uwadze przede wszystkim specyfikę branży, w której działa organizacja, a także zdefiniowane cele do wdrożenia. Na pewno najważniejszym kryterium wyboru nie powinien być koszt implementacji systemu zarządzania. Jeśli nie będziemy do końca przekonani co do współpracy z danym dostawcą, wówczas zawsze istnieje możliwość podpisania umowy na tzw. analizę przedwdrożeniową, po której możemy podjąć ostateczną decyzję.