Strona główna 9 Streamsoft 9 ERP w produkcji – dlaczego warto wdrożyć Streamsoft?

ERP w produkcji – dlaczego warto wdrożyć Streamsoft?

Enterprise Resource Planning (ERP) z modułem Zarządzania Produkcją,  stały się już głównym filarem informatycznym firm produkcyjnych dawno temu. Pandemia tylko przyspieszyła znaczenie systemów Zarządzaniem Produkcją, przede wszystkim pomagając firmom utrzymać łańcuch dostaw, aby sprostać wymaganiom klientów na czas.

Z powodu pandemii, kiedy zmieniają się standardy pracy, pracownicy pracują w domu z powodu norm społecznych i dystansu. Systemy ERP odgrywają znaczącą rolę w umożliwieniu pracy, z geograficznie odległych miejsc. Oni również zarządzają krytycznymi funkcji we wszystkich działaniach. W sprzedaży i marketingu, finansów i rachunkowości, zarządzaniem produkcji przez łańcuch dostaw, zarządzaniem dostawcami i utrzymanie solidnych i długotrwałych relacji z klientami.

Kolejna fala pandemii na świecie dowiodła, że wirus nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia. Ludzie coraz częściej chorują, a śmiertelność chwilami gwałtownie wzrastała. Oznacza to, że kultura pracy zdalnej będzie się tylko umacniać w przyszłości oraz koszty pracy rosną w Polsce bardzo szybko. Rozwiązania ERP z modułem Zarządzania Produkcją,  zapewniają skuteczne rozwiązanie tego problemu, pozwalając wielu działów biznesowych do współpracy i pracy wykorzystując synergię modułów produkcji, magazynu, logistyki i finansowo-księgowej.

Ten artykuł rzuci światło na to, jak systemy z modułem Zarządzania Produkcją umożliwiają firmom skutecznie pracować w pandemii na przykładzie produktu Streamsoft Prestiż, który jest liderem wśród modułu produkcji w małych i średnich firm produkcyjnych w Polsce.

Wypracowane przez wieloletnie doświadczenie z klientem producent Streamsoft stworzył moduł Zarządzanie Produkcją, który charakteryzuje się następującymi funkcjonalnościami:

 • techniczne przygotowanie produkcji
 • planowanie zakupów materiałów
 • harmonogramowanie szczegółowe, nadrzędne planowanie produkcji w metodologii APICS
 • rozliczanie produkcji
 • zaawansowana obsługa zleceń produkcyjnych
 • obsługa procesu kooperacji
 • kontrola jakości
 • integracja z oprogramowaniem CAD/CAM, MES
 • aplikacja Kierownika Produkcji

Poniżej w artykule przedstawiamy pokrótce, każdych z powyższych punktów.

Techniczne Przygotowanie Produkcji

W tym obszarze modułu określane są rodzaje operacji, które trzeba wykonać, by powstał dany produkt. Tworzone są opisy struktur dla produktów lub półproduktów oraz przechowywane i przetwarzane wszystkie dane związane z technologią produkcji.

Planowanie zakupów materiałów

System wspiera dział zaopatrzenia w zakresie planowania zakupów materiałów pod produkcję. W module wyliczane są sugestie zakupowe z uwzględnieniem zapasów minimalnych, minima zakupowe oraz średnie czasy dostaw. Dostępna jest funkcjonalność agregacji wywołanych pozycji kartotek materiałów do zakupu, a dokumenty zamówień do dostawców są generowane automatycznie – na podstawie przygotowanych sugestii zakupowych.

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogram MPS/MRP (planowanie nadrzędne)

Oparty na 3 źródłach popytu: prognozach, zamówieniach od odbiorców oraz wewnętrznych. Jest źródłem dla określenia popytu na surowce oraz możliwości zasobów produkcyjnych. Planowanie znacząco ułatwia fakt, że w Streamsoft Prestiż harmonogram MPS/MRP posiada wspólny widok.

Harmonogramowanie szczegółowe (APS)

Przejrzysty rozkład operacji produkcyjnych w kontekście czasu i dostępności zasobów. Wyniki symulacji w postaci graficznej na wykresie. Możliwość modyfikacji Drag and Drop przez użytkownika. Mocne atuty w drodze do terminowej i rentownej produkcji.

Rozliczanie produkcji

Produkcja nie kończy się w momencie przekazania zlecenia do realizacji. Tworząc moduł, który ułatwia jej zarządzaniem, dużo uwagi poświęciliśmy raportowaniu i rozliczaniu. Kluczowe są funkcje ułatwiające i przyśpieszające zbieranie danych z hali produkcyjnej. Warianty meldunków dostępnych standardowo w systemie:

Meldunki zwrotne, Meldunki „start-stop”, Panel meldunkowy, Integracja z MES (Golem OEE)

Integracja z CAD/CAM (SigmaNest/Lantek)

Zwiększone tempo pracy i minimalizacja pomyłek przy rozkroju = mniej stresu i więcej oszczędności. Sekret to dwukierunkowa wymiana danych na kluczowych poziomach (stany magazynowe, zapotrzebowanie na detale do nestingu, tworzenie zlecenia oraz jego rozliczenie po zakończonym procesie cięcia).

Integracja z CAD (projektowanie 3D – TopSolution) – dlaczego Streamsoft Prestiż?

Zawsze aktualne dane konstrukcyjne w ERP to korzyści w postaci m.in. szybszego uruchomienia produkcji oraz skrócenia czasu realizacji projektu! Uwzględniamy znaczenie projektowania przestrzennego brył produktów w procesie wytwarzania. Oferujemy możliwość współpracy systemu Streamsoft Prestiż z szerokim katalogiem programów CAD do projektowania 3D.

Aplikacja Kierownika Produkcji

Kluczowe informacje z produkcji zawsze pod ręką? Teraz tak, dzięki Streamsoft Prestiż ERP mobile.

Rozwiązanie wspiera osoby zarządzające obszarem produkcyjnym z wykorzystaniem funkcji informacyjno – kontrolnych dostępnych z poziomu aplikacji mobilnej.

Dostępne funkcjonalności w systemie w module Zarządzania Produkcją, wpisuje się tym samym w założenia rewolucji przemysłowej 4.0, która podkreśla m.in. potrzebę tworzenia produktów pod indywidualne potrzeby i wymogi odbiorcy – model rynku skoncentrowany na kliencie (produkcja jednostkowa, małoseryjna).

Dla wielu branż

Możliwość definiowania sposobu importu do systemu sprawia, że rozwiązanie potrafi dopasować się do wymogów poszczególnych branż i usprawnia realizację różnorodnych projektów produkcyjnych wykorzystujących modele 3D.

Dla produkcji jednostkowej

Integracja daje też możliwość utworzenia w Streamsoft Prestiż zlecenia produkcyjnego bezpośrednio na podstawie danych z CAD – z pominięciem etapu generowania technologii. Jest to szczególnie istotne dla produkcji jednostkowej, bo znacząco przyśpiesza pracę i eliminuje rozrastanie się bazy systemowej.

Kluczowe korzyści

 • Automatyczne przekazywanie informacji o pracy w ramach zlecenia
 • Informacja o statusie maszyny
 • Wielopoziomowa integracja
 • Dostępna w standardzie systemu Integracja z MES (Golem OEE)
 • Sprawne przekazywanie informacji do ERP
 • Szybsze uruchamianie produkcji
 • Krótszy czas realizacji projektu
 • Zawsze aktualne dane konstrukcyjne w ERP
 • Eliminacja błędów ludzkich

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń tel:+48533367330 lub skorzystaj z kalkulatora erp aby uzyskać wstępną wycenę.