Strona główna 9 erp i enova365 9 enova365 ma nowy moduł „Praca Zdalna”

enova365 ma nowy moduł „Praca Zdalna”

W dniu 09.11.2020 na stronie www.enova.pl została opublikowana wersja 2010.1.3. Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Wersja jest wydana z dwóch powodów, pierwszy z nich do nowy moduł Praca Zdalna, a drugi to zmiany w przepisach istotne dla modułu Kadry Płace.

1.     Nowy moduł „Praca Zdalna”.

Nowy moduł to odpowiedź Soneta na potrzeby rynku związane z panującą w naszym kraju sytuacją oraz coraz większą liczbą przedsiębiorstw i organizacji przechodzących w tryb pracy home-office lub hybrydowy.

Moduł Praca Zdalna, ułatwia komunikację w firmie w ramach zlecenia, śledzenia realizacji, rozliczenia zadań, a także dzielenia się informacją i pracą w zespole. Jest narzędziem zarówno dla pracowników operacyjnych, jak i dla kadry zarządzającej i menadżerów. Dzięki niemu można rejestrować czas pracy i planować pracę swoich podwładnych, ale też współpracowników.

Jedną z podstawowych zalet tego rozwiązania jest osadzenie go w centrum ERP enova365, dzięki czemu wzmacniany jest przepływ informacji w rozporoszonych stanowiskach pracy, w działach biurowych/administracyjnych firm. Unikalne podejście w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań.

Podstawowe funkcje modułu Praca Zdalna:                                      

  • wsparcie pracy i komunikacji w zespołach rozproszonych,
  • koordynowanie zadań wieloetapowych,
  • delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczanie zadań,
  • ewidencjonowanie czasu pracy,
  • raportowanie.

Rozwiązanie będzie dostępne w dwóch opcjach:

  • modułu Praca Zdalna z pełną funkcjonalnością (delegowanie zadań, realizacja zadań, ewidencja czasu pracy w ciągu dnia związanych z realizacją przydzielonych zadań),
  • modułu Pracy Zdalnej w Pulpitach dostępnego z poziomu Pulpitu Pracownika (realizacja zadań, ewidencja czasu pracy związanego z realizacją przydzielonych zadań).

2.     Zmiany w przepisach w obszarze modułu Kadry Płace.

Od 1 listopada 2020 roku obowiązuje mechanizm obsługujący udostępnienia listy osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W tym celu przebudowany został import nieobecności z PUE tak, aby informację o kwarantannie lub izolacji domowej pracowników zatrudnionych w danej firmie można było zaczytać z pliku. Funkcjonalność dotyczy Klientów posiadających moduł Kadry Płace.