Nowa wersja enova365 o numerze 2110.2.4

Jest to wersja oficjalna, a funkcjonalnie rozwojowa.

Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Systemowe

Ujednolicono sposób wyboru uprawnienia użytkownika oraz wyboru zastępstwa (przelogowania się na zastępstwo). W przypadku, jeżeli operator ma przypisane aktywne zastępstwa, wówczas przelogowanie na zastępstwo (wybór osoby zastępowanej) odbywa się poprzez czynność „Zmiana kontekstu operatora”. W przypadku przypisania operatorowi wielu uprawnień, funkcja ta umożliwia również zmianę uprawnienia z jakim pracuje operator.

Zmieniono sposób resetowania hasła (obsługę funkcji „Nie pamiętasz hasła?” na stronie logowania):
a) Wprowadzono możliwość resetowania hasła zarówno przez operatorów jak i użytkowników pulpitów.
b) Uruchomienie procedury odzyskiwania hasła powoduje wysłanie na adres e-mail operatora linku umożliwiającego wprowadzenie nowego hasła dostępu (we wcześniejszej wersji było ustawiane i wysyłane poprzez e-mail hasło jednorazowe).

Business Intelligence

Zmodyfikowano czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla modelu danych poprzez dodanie parametru, umożliwiającego wybór tabeli, do której dane będą utrwalanie. Zmiana umożliwia wykorzystywanie istniejących tabel, w sytuacji usunięcia definicji zestawu danych i definicji utrwalania, niedoprowadzająca do utraty uprzednio zapisanych danych.

Produkcja

Zmodyfikowany został algorytm harmonogramowania operacji, co pozwala planować także dłuższe operacje, np. kilkudniowe.
W algorytmie harmonogramowania operacji uwzględnione zostały dni świąteczne oraz zdefiniowane dla nich godziny pracy.
W algorytmie harmonogramowania operacji uwzględniony został czas międzyoperacyjny.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy we wdrożeniu nowej wersji prosimy o kontakt z serwisem

pod numerem tel:+48 881 702 188 wew. 1 lub mailowo serwis@cwinf.pl