Nowa wersja enova365 o numerze 2110.1.2

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Produkcja, Praca Zdalna, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Business Intelligence oraz Procesy.  Wersja wymaga konwersji bazy danych.

W module Produkcja

  • udostępniono Konsolę Produkcyjną, która  jako narzędzie dla pracowników produkcji zawiera komplet danych w jednym miejscu, a są to m.in informacje o kodzie i nazwie operacji, numerze zlecenia, czy ilości do wykonania. Operator Konsoli produkcyjnej ma m.in. możliwość zarejestrowania czasu rozpoczęcia operacji, podglądu załączników, podglądu przypisanych do operacji surowców i produktów, a także wystawienia dla operacji dokumentów rozchodu surowców RWP i przyjęcia produktów PWP.


W module Praca Zdalna

  • udostępniona została funkcjonalność pozwalająca na tworzenie relacji pomiędzy wykonywanymi zadaniami. Sekcja „Zadania powiązane” pozwala na określenie relacji: „Zadanie powiązane”, „Zadanie poprzedzające” oraz „Zadanie następujące”. Dzięki zastosowaniu relacji użytkownik otrzymuje informację o tym w jakiej kolejności mają być wykonywane poszczególne zadania.
  • udostępniono funkcjonalność pozwalającą na komentowanie zadań. Tym samym można wprowadzać swoje uwagi do wykonywanych zadań i prowadzić dyskusje ze wskazanymi użytkownikami. 


W module Handel

  • udostępniono integrację enova365 z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwisy Elavon oraz eService.


W module Business Intelligence

  • dodane zostały nowe modele danych w obszarze gospodarki magazynowej oraz zamówień zakupu i sprzedaży. Umożliwiają m. in. analizę bilansu stanu towarów, braków towarowych, wiekowania towarów w przedziałach czasu, planowania zakupów oraz średnich cen zakupów względem dostawców.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy we wdrożeniu nowej wersji prosimy o kontakt z serwisem

pod numerem tel:+48 881 702 188 wew. 1 lub mailowo serwis@cwinf.pl