CWI

Głównym celem informatyzacji jest wdrożenie w firmach systemu informatycznego (tzw. ERP), który usprawni cały mechanizm działania przedsiębiorstwa. Kompleksowość tych systemów, jak również indywidualne dostosowanie, wykorzystane jest na poziomie planowania, kontroli oraz zarządzania w firmie.

RAPORT Polska (prawdziwie) cyfrowa, 12 rekomendacji na lata 2019–2023

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Polska zajmuje 42 miejsce w rankingu Networked Readiness Index, który pokazuje min. dostępność najnowszych technologii.

Źródło: https://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Raport-Polska-prawdziwie-cyfrowa-Instytut-Sobieskiego-07-2019.pdf

Poniższy wykres wskazuje tendencje wzrostu wykorzystania w Polsce najnowszej technologii, gdyż „Dostępność” jest na najwyższym poziomie w skali (1-7), najlepsza. Jednak jeśli chodzi o „Wykorzystywanie przez biznes” w skali 1-7 przedstawiono na wykresie w 3 pozycji.

https://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Raport-Polska-prawdziwie-cyfrowa-Instytut-Sobieskiego-07-2019.pdf

„Najbardziej niekorzystny wpływ na miejsce Polski w rankingu mają wyniki w dziedzinach Government usage (wykorzystywanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych przez rząd i samorząd) oraz Business usage (wykorzystywanie ich przez biznes)…” .