Nowa wersja enova365 o numerze 2110.2.4

Nowa wersja enova365 o numerze 2110.2.4

Jest to wersja oficjalna, a funkcjonalnie rozwojowa. Wersja wymaga konwersji bazy danych. Systemowe Ujednolicono sposób wyboru uprawnienia użytkownika oraz wyboru zastępstwa (przelogowania się na zastępstwo). W przypadku, jeżeli operator ma przypisane aktywne...
Nowa wersja enova365 o numerze 2110.2.4

Nowa wersja enova365 o numerze 2110.1.2

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Produkcja, Praca Zdalna, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Business Intelligence oraz Procesy.  Wersja wymaga konwersji bazy danych. W module Produkcja udostępniono Konsolę...
Nowa wersja enova365 o numerze 2106.3.6

Nowa wersja enova365 o numerze 2106.3.6

Opublikowana została nowa wersja enova365, oznaczona numerem 2106.3.6Wersja wymaga konwersji bazy danych. Jest to wersja związana z wprowadzeniem kolejnych zmian w przepisach prawa, które udostępniono w modułach Handel oraz Księgowość. W module Handel · Umożliwiono...